Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

18. mars: Ber igjen om at hyttefolket ikke bruker hyttene

- Vi er svært glad i hyttegjestene våre, men vi må i dagens situasjon på det sterkeste be om at man ikke skal bruke hytta dersom den ligger i en annen kommune enn der du bor, sier ordfører Lene Conradi. - Det er viktig at dere alle følger de tydelige meldingene fra nasjonale myndigheter om å holde seg hjemme. Det dreier seg først og fremst om å ikke overbelaste helsetjenestene i den kommunen hvor hytta ligger.

Ber om at hyttefolket ikke bruker hyttene

(Oppdatert informasjon 19. mars)
Nasjonale myndigheter har vært svært tydelige på at folk ikke skal benytte fritidseiendommene sine i den nasjonale krisesituasjonen vi nå er i. Kriseledelsen i Asker stiller seg bak dette.

Rådet dreier seg først og fremst om å ikke overbelaste helsetjenestene i den kommunen hvor hytta ligger.

Følg rådene fra nasjonale myndigheter

Kommunen viser til Helse- og omsorgsdepartementets forskrift som blant annet omhandler opphold på fritidseiendom. 

Folk må følge de tydelige rådene fra nasjonale myndigheter om å holde seg hjemme. Rådet om å ikke bruke hyttene gjelder ikke for de som bor i Asker kommune og har hytte i Asker kommune.

Minner om stengte idrettsanlegg – ute og inne

Kommunen har tidligere sagt at de kommunale anleggene er stengt, nettopp for å forebygge smittespredning.

Vi har etablert en tilsynsordning, for å holde oppsyn og unngå samling av personer på blant annet idrettsplasser og idrettsanlegg. Tilsynet vil når de ser en samlet gruppe ved anleggene, gi råd og veiledning for å unngå smittefare. Tilsynet vil gi beskjed om å forlate området av smittevernhensyn. Dersom folk ikke etterkommer våre oppfordringer, kan kommuneoverlegen etter smittevernloven stenge de enkelte steder.

Det vil bli gjort en ny vurdering etter den 26. mars. Vi oppfordrer alle til å respektere nasjonale pålegg om ikke å samles i grupper, for å gjøre det vi kan for å unngå smittespredning.

Status smittevernutstyr

  • Vi jobber kontinuerlig med å overvåke medisinsk utstyrssituasjonen i kommunen, og har gjort bestillinger på ordinært vis. Vi har et sentralt og koordinert innkjøpsregime for å legge best til rette for at vi til enhver tid har nødvendig utstyr.

  • Våre leverandører melder at det fortsatt er tilgang på det meste av medisinsk utstyr, men at det akkurat nå er mindre tilgang på munnbind og briller. Vi venter blant annet på en leveranse fra Sverige, men er usikre på når dette kommer på grunn av EUs grensestengning.

  • Vi følger også Helsedirektoratets føringer hva gjelder smittevernutstyr, og vi benytter oss av den nasjonale innkjøpsordningene som direktoratet har lagt til rette for i brev av 12. mars: «Kommunene skal via fylkesmennene melde inn behov for personlig verneutstyr (PPE). For å dekke kommunenes akutte behov for PPE de neste to ukene er det ønskelig at fylkesmennene melder inn et samlet behov for PPE fra sine kommuner. Helsedirektoratet melder videre behovet til Sykehusinnkjøp HF sammen med kriteriene for fordeling og prioritering i en situasjon med begrenset tilgang.»

  • Asker kommune vil melde inn behov i tråd med Helsedirektoratets brev.

  • Dersom det skulle bli behov for det, vil vi også gå ut med oppfordring i samfunnet om å bidra med smittevernutstyr dersom man skulle ha dette liggende på lager.

Ønsker ikke unødig belastning av offentlige tjenester

Samfunnet er i en omfattende krisesituasjon. Kommunen har satt kriseledelse, og hele organisasjonen jobber nå under helt spesielle forhold for å kontinuerlig håndtere en svært alvorlig pandemisituasjon. Vi oppfordrer derfor alle innbyggerne til ikke å belaste offentlige tjenester unødig.