Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

19. mars: Jobber med å sikre nok helsepersonell i en krisetid

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært pandemi. Norske myndigheter har igangsatt svært sterke tiltak for å hindre koronasmittespredning og for å sørge for at presset på helsetjenesten ikke blir for stort.

Asker kommune har etablert kriseledelse for å sikre god og koordinert ledelse. Under krisen vil helse- og omsorgtjenestene våre utføre nødvendig helsehjelp i tillegg til akutt hjelp for innbyggere som trenger det. Vi jobber kontinuerlig med å prioritere helsepersonell og frigjøre ressurser, slik at vi kan håndtere alle nødvendige oppgaver knyttet til koronapandemien.

Ber helsepersonell melde seg

Vi har også oppfordret helsepersonell som har mulighet og kapasitet til å gjøre en innsats i tiden framover til å melde seg. Situasjonen blir vurdert fortløpende.

- Dette er en krevende situasjon for oss alle, og det er et stort lyspunkt at så mange er villig til å stille opp og hjelpe andre, sier ordfører Lene Conradi.

Hun forteller at kommunens kriseledelse har besluttet at det er nødvendig å gjøre prioriteringer av hvilke velferdstjenester og tiltak som skal iverksettes i tiden fremover dersom situasjonen skulle kreve dette.

Det betyr at innbyggere vil kunne oppleve å få et begrenset tjenestetilbud i en periode. Vi understreker at helse- og omsorgstjenestene alltid vil gjøre individuelle vurderinger. 

Tiltak innen heldøgnsomsorg

Asker kommune iverksetter i tiden framover konkrete tiltak innfor heldøgnsomsorg til eldre for å begrense smitte og frigjøre plasser for å hjelpe flere pasienter.

Vi samarbeider tett med våre lokalsykehus, og vil måtte iverksette ulike smittereduserende tiltak for å for å beskytte våre pasienter, brukere og helsepersonell. Samtidig vil vi legge til rette for å kunne ta imot flere pasienter. Det betyr at enkelte beboere på institusjonene vil kunne oppleve å bli flyttet, og at noen hjemmeboende blir boende hjemme lenger.

- Vi ber om forståelse for at vi gjennomfører disse tiltakene, da vi mener dette vil bidra til å sikre best mulig helse- og omsorgstjeneste for flere i en krevende tid for alle, sier ordfører.