Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

19. mars: Koronapoliklinikk åpner ved Borgen helsestasjon

Asker kommune åpner 19. mars en egen koronapoliklinikk ved Borgen helsestasjon.

- Vi åpner denne poliklinikken først og fremst for å avlaste fastlegekontorene og legevakten i en svært krevende tid, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

– Ved poliklinikken skal vi gi helsehjelp til personer med luftveissymptomer og teste pasienter som kan være smittet av koronavirus.

Henvises fra lege eller Askers koronatelefon

- Det er viktig å understreke at koronapoliklinikken ikke tar i mot uanmeldte besøk, men krever henvisning fra lege, sier Grepp. Det er fastlegene og Asker kommune sin koronatelefon som melder inn pasienter som tilfredsstiller kriterier for testing, men ikke har behov for legetilsyn til klinikken.

Lurer du på om du er smittet med korona?

Asker kommune har en koronatelefon som skal avlaste medisinsk nødtelefon.

Her besvarer helsepersonell to spørsmål:

  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-20.00 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 lørdag og søndag.

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99

Legevakttelefon og henvendelser til fastlegene benyttes kun til annen helsehjelp.

Generelle spørsmål om koronavirus

Rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

Hvem testes for korona?

Det er kun personer som svarer til Folkehelseinstituttets nye testkriterier som skal testes for COVID-19.

Koronapoliklinikken

Klinikken er lokalisert i Borgen helsestasjons lokaler og med et testtelt for utendørs testing av pasientene.

Åpningstiden til poliklinikken er kl. 08:30 til kl. 15:30 mandag til fredag.

Innbyggere i Asker kommune som bor i «gamle Asker» skal testes på koronapoliklinikken på Borgen mens innbyggere som bor i «gamle Røyken» og «gamle Hurum» fremdeles testes på Bråset legevakt.

Formålet med klinikken

Formålet med å opprette en egen koronapoliklinikk er:

  • å gi tilbud om helsehjelp til personer med øvre luftveissymptomer
  • å forhindre smitte av koronavirus inn på fastlegekontorene og legevakten
  • å hjelpe fastlegekontorer i vurdering av om pasienter er smittet med koronavirus
  • å teste pasienter med mistanke om koronavirus

Ambulant tjeneste for prøvetaking

Kommunen oppretter i tillegg en ambulant tjeneste for prøvetaking av personer som ikke kan komme seg til legevakten på egen hånd. Det er fastlegen eller legevakten som henviser pasienter for ambulent prøvetaking. Helsepersonell vil da oppsøke pasientene hjemme og ta test der.