Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

20. mars: Endringer i tilbudet innen psykisk helse og rustjenester

Vi er opptatt av å på beste mulige måte ivareta alle som er brukere av våre tjenester, og vi prioriterer de som er mest sårbare.

Vi følger de overordnende anbefalingene og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og samarbeider med kommuneoverlege fortløpende når det gjelder smitteverntiltak slik at vi ivaretar våre brukere på en god måte.

Kontakttelefoner Psykisk helse og rus

Vi har innenfor Psykisk helse og rus to kontakttelefoner innbyggere kan nå oss på:

Rask psykisk helsehjelp-telefonen 476 88 239 

Oppdatert: Fra 15. juni er telefontiden:
Mandag og tirsdag kl. 12.30-14.00. 
Onsdag og torsdag kl. 09.00-10.30. 

Lavterskel døgntelefon 919 10 500 

Denne er tilgjengelig hele døgnet og hele uken.

Nettbaserte introduksjonskurs 

De vanlige kursene er avlyst på grunn av koronasituasjonen, men vi har satt opp en digital kursrekke som du kan delta på via video / Zoom.
Les mer om dette på egen nettside.

Nyttige nettsteder

Assistert selvhjelp

Psykologisk veiledning 

Reduksjon i tilbudet for å unngå spredning av koronasmitte

I Psykisk helse og rus tjenester har vi gjort følgende tilpasninger for å forebygge spredning av koronasmitte, og for å kunne opprettholde forsvarlige tjenester:

  • Dagaktivitetssentrene våre har til tider mange brukere, og det er vanskelig å følge anbefalingene som er gitt sentralt for å unngå smittefare. Vi har derfor midlertidig opphør i stedlig tjeneste.

    Vi holder god kontakt med brukere av aktivitetssentrene per telefon, og de kan lett komme i kontakt med oss om det skulle være behov for det. Vi har fått tilbakemelding fra brukere at dette oppleves tilfredsstillende, slik situasjonen er nå.

  • Når det gjelder lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp, samler vi ikke personer til kurs, men alle ansatte er tilgjengelige på telefon.

  • Når det gjelder de ambulante tjenestene er disse ivaretatt ved telefonkonsultasjoner og tett dialog mellom bruker og behandler. Vi reiser ut til dem som trenger det. De som har behov for kontakt med sin behandler får det. Vi har også her fått tilbakemelding fra brukere at dette oppleves tilfredsstillende, slik situasjonen er nå.

  • Vi har god dialog med spesialisthelsetjenesten, og vi vurderer fortløpende behovet for endringer i våre tjenester.