Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

20. mars: Samarbeider med frivilligheten om koronahjelp

Kommuneorganisasjonen jobber nå kontinuerlig med håndtering av krisesituasjonen, etablerer ulike tilpassede tjenester og tilbud for pasienter og brukere, og forbereder oss på den videre utviklingen av pandemien de kommende ukene.

Samarbeid med frivillige 

Asker kommune lanserer nå det digitale samarbeidsverktøyet Nyby. NyBy skal være et sted hvor de som ønsker å hjelpe, kan melde seg, og de som trenger hjelp kan melde fra om det.

- I tiden fremover vil det bli stadig flere som trenger hjelp til små og større oppgaver. Vi vil derfor benytte det digitale verktøyet Nyby  som skal bidra til å organisere den frivillige innsatsen, sier Lene Conradi.

Skulle du få problemer med å bruke dette verktøyet kan du ta kontakt med våre medarbeidere ved Innbyggerservice på telefonnummer 66 700 000, så gir de beskjed videre til den frivillige gruppen vår i Nyby.

- I krisen vi står ovenfor er vi helt avhengig av hjelp fra frivilligheten. Og er det noe innbyggerne i Asker er flinke til, så er det nettopp dugnad og frivillig innsats, sier ordfører Lene Conradi.

Mange har allerede tatt kontakt med ønske om og vilje til å engasjere seg

- Takk til alle de små og store nettverkene som allerede har begynt å organisere hjelp. Det viktigste bidraget nå er at vi alle følger de nasjonale rådene slik at ingen av oss bidrar til økt smitte av koronaviruset.

Les hele ordfører Lene Conradis hilsen til alle frivillige 

Smittevernutstyr

Kommunen jobber nå på spreng for å sikre nok smittevernutstyr til helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi venter ny forsyning av nødvendig utstyr allerede neste uke. Vi har også inngått bestillingssamarbeid med Bærum kommune og Drammen kommune, noe som legger til rette for å få leveranser på smittevernutstyr i løpet av de kommende ukene også.

Omdisponering av plasser og ny avdeling på Solgården

Kriseledelsen i Asker kommune har besluttet at Solgården bo- og omsorgssenter skal etablere et tilbud for pasienter med koronasmitte.

Vi har nå etablert 4-7 plasser. Nasjonale føringer fra helsemyndighetene sier at alle kommuner skal ha et mottak klart til å ta imot koronasmittede. Kommunen samarbeider tett med våre lokalsykehus for å begrense smitte og være i stand til å hjelpe flest mulig pasienter.

Formålet med den nye avdelingen er å kunne ta imot koronasyke pasienter fra sykehuset, som fortsatt trenger behandling eller som har behov for isolasjon.

Avdelingen er etablert for å hindre og legge pasienter med koronasmitte på de øvrige tjenestestedene. Solgården bo- og omsorgssenter har mulighet for å begrense og hindre smitte fra disse pasientene. Pårørende er informert om dette.

Kommunen har utarbeidet rutiner og tiltak ved mistanke og symptomer på smitte av Covid-19, og om ansatte eller en av våre pasienter blir smittet, og i verste fall dør.

- Vi har et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten som pr nå har god kapasitet da de har frigjort plasser for å kunne være i beredskap. Vi har opprettet en egen avdeling på Solgården med plass til inntil 7 koronasmittede pasienter som blir skjermet, per nå er det to pasienter der, sier ordfører Lene Conradi.

Kriseledelsen jobber med å sikre nok helsepersonell

Betaling for kommunale tjenester 

Har du utfordringer med å betale faktura for kommunale tjenester, kan du søke om utsettelse av betalingsfrist eller oppdeling av betaling.

Asker kommune sender løpende ut fakturaer for ulike kommunale tjenester. I forbindelse med situasjonen vi opplever nå har vi blant annet mottatt spørsmål om hvordan folk med nedsatt betalingsevne kan få hjelp.

- Vi ber om at alle våre kunder betaler fakturaene på angitt forfallsdato. Men dersom noen, som brått står uten inntekt, har utfordringer med å betale innen fristen, kan det innvilges utsatt betalingsfrist eller oppdeling av betaling. I denne perioden vil vi også se bort fra forsinkelsesrenter, sier Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.

- Det er en krevende situasjon vi nå er i, og kommunen har forståelse for at flere av våre innbyggere går vanskelig tid i møte.

Forespørsel om utsettelse av betalingsfrist eller oppdeling av betaling sendes på e-post til . I henvendelsen må det tydelig fremgå hvilken faktura det er snakk om og hvilken kunde det gjelder.

Kan søke om å utsette betalingsfrist for kommunale tjenester

Møte med Næringsrådet

Leder av næringsforeningen i Asker, dagligleder, næringssjefer, kommunedirektør og ordfører har i dag hatt et felles møte i forbindelse med den alvorlige situasjonen kommunen og landet er i.

- Vi fikk en god oppdatering og felles forståelse av situasjonen, drøfte utfordringer og effekten av nasjonale økonomiske pakker og ikke minst hva næringsforening og kommunen kan bidra med på kort og lengre sikt. Dette var et første møtepunkt i en dialog vi må fortsette i dagene og ukene framover, sier ordfører Lene Conradi.