Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

22. april: Hvordan blir den nye skolehverdagen?

Mange lurer på om det er trygt å sende barna sine tilbake til skolen, og har flere spørsmål rundt den nye skolehverdagen. Her gir vi deg svar på vanlige spørsmål og viser deg hvordan vi forbereder oss til gjenåpningen.

Vi har bedt kommunalsjef for grunnskole i Asker, Terje Larsen, og kommuneoverlege, Meera Grepp, å svare på noen av spørsmålene kommunen mottar fra foresatte.

Er det trygt å gjenåpne skoler?

Ja, det er trygt for så godt som alle barna. Ut fra kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, er risikoen for alvorlig sykdom svært lav hos barn og unge. Et samstemt ekspertutvalg anbefalte derfor åpning av skoler og barnehager allerede før påske. Med de nye retningslinjene som ble offentligjort i egen veileder 20. april, er vi godt rustet til å skape gode og trygge rammer for både barn og voksne. 

Hvordan blir den nye skolehverdagen i Asker?

Skoledagen vil nok se litt annerledes ut enn det barna er vant til. Barna vil være i mindre grupper enn vanlig, de må ha mer avstand til hverandre og de vil kanskje være i andre rom enn det vanlige klasserommet sitt. De må også vaske hender ofte, og ikke dele utstyr og leker på samme måte som de gjorde tidligere. Mange vil også være mer ute, både for å ha uteskole og for å leke. Men mye vil også være kjent. De vil møte vennene sine, lærerne sine og ha skoletimer slik de hadde før.

Vil det være kortere skoledager? Og hva med SFO?

Når det gjelder undervisning, ønsker vi at skolehverdagen skal bli så lik den vanlige som mulig, men fordi elevene skal deles i mindre gruppen, må undervisningen tilpasses noe for å ivareta både smittevern og kapasiteten på skolen. Vi håper å tilby SFO som normalt, men må vurdere om vi har personalressurser til å åpne morgen-SFO. Her vil det evt. være barn fra ulike grupper som ikke skal være sammen, noe som vil kreve mange ansatte på jobb. Det er ansatte som vi heller ønsker å bruke for å gjennomføre undervisningen på en god måte.

Hvordan blir SFO organisert de neste ukene? Skal barna være i samme grupper som på skolen?

Redusert kontakt mellom barn og voksne reduserer risiko for smitte. Barna vil deles i faste grupper med faste ansatte for hver gruppe. De samme gruppene vil så langt som mulig også gjelde for SFO. Er det få barn på SFO, kan det være aktuelt å la noen grupper samarbeide. Vi vil være ekstra oppmerksomme på smittevern i disse tilfellene. SFO vil være utendørs så mye som mulig.

Opprettholdes det opprinnelige mattilbudet, eller må barnet mitt ha med seg mat hjemmefra?

Vi ønsker ikke at voksne på skolen skal holde på med andre oppgaver enn å være sammen med barna. Vi ber derfor om at barna har med seg både mat og drikke hjemmefra til hele skoledagen.

Må vi fortsatt betale det samme selv om tilbudet er redusert/annerledes?

Fakturaen blir justert siden det ikke vil bli servert mat på SFO.

Kan jeg komme med innspill til hvilke barn som skal være i samme gruppe med mitt barn?

Det er mange hensyn som skal ivaretas når vi setter sammen gruppene. Vi ønsker grupper som fungerer best mulig sammen både for læring og sosialt. Medarbeiderne på skolene kjenner barna og hvem som ofte leker sammen. De vil ta med dette perspektivet når de lager grupper, men vi har ikke kapasitet til å ta imot ønsker nå.

Hvilken opplæring får barna i smittevern?

Barna vil få se små filmer om smittevern, og de voksne vil også fortelle og vise hvordan barna selv kan bidra til godt smittevern. Blant annet vil det bli fast håndvask i alle overganger, og vi legger opp til at barna bidrar med å vaske sin egen stol, pult og annet utstyr.

Må snørrete barn holdes hjemme?

Mange barn har ofte «klar» rennende nese til vanlig uten at det er symptomer på luftveisinfeksjon. Disse kan f. eks ha allergi. Disse barna kan komme på skolen så fremt de er friske. Har barnet feber, hoste eller andre symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse (selv milde symptomer), skal barnet være hjemme til det har vært symptomfritt i ett døgn.

Hva om barnet mitt har en kronisk sykdom, bør barnet holdes hjemme?

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå på skole. Det er utarbeidet en egen oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Vi ber alle foresatte om å sjekke denne. Foresatte til barn som er i risikogruppen eller barn som har nærkontakter i risikogruppen, kan kontakte lege og etablere dialog med skolens ledelse for å vurdere muligheter for tilrettelegging eller alternativ undervisning.

Er det ekstra ting vi foresatte skal sende med barna eller unngå å sende med?

Vi ønsker ikke at barna har med seg egne leker hjemmefra. Ved spesielle behov, må det avtales med den enkelte skole.

Er det nok lærere på skolen til å kunne dele barna i grupper slik det står beskrevet i veilederen?

Gruppestørrelsen tar utgangspunkt i lærernormen i grunnskolen som tilsier at det skal være én lærer på 15 elever. Alle skolene i Asker følger denne normen.

Er det satt noen retningslinjer for vikarbruk? Mange vikarer jobber flere steder.

Skolene vil i størst mulig grad bruke sine faste medarbeidere. Internvikaren, som er kommunens egen vikarformidler, vil bidra til å sikre nok personal på hver skole. Alle skoler vil samordne evt. lokale vikarer med Internvikaren for å unngå at vikarer jobber på flere skoler.

Bør vi som har muligheten til å holde barna våre hjemme, gjøre det?

Vi anbefaler at alle barn som kan komme tilbake, gjør det. Barn har godt av å omgås andre barn og voksne, og skolen har en viktig rolle i barns læring, mestring og trivsel. Vi iverksetter flere smitteverntiltak i tråd med nasjonale føringer som skal gjøre det trygt for både barn og voksne å være på skolen. 

Hva om jeg holder barnet mitt hjemme, kan barnet få tilbud om fjernundervisning?

Hvis foreldre velger å holde barnet hjemme, og barnet ikke omfattes av unntak som f.eks. at det tilhører risikogruppen, må foreldre selv ivareta opplæringsplikten og sørge for hjemmeundervisning. Det vil bli tilbudt et eget opplegg kun til barn i risikogruppen og evt. barn som har nærkontakter i risikogruppen.

Kan barn ha andre lekevenner på fritiden?

Helsemyndighetene anbefaler å redusere omgang med andre mennesker for å begrense smittespredningen. Det er derfor en fordel at barna ikke omgås øvrige venner på fritiden.

Hva skjer hvis det blir påvist smitte på skolen?

Blir det påvist smitte på skolen, vil vi informere berørte ansatte og foresatte, og iverksette nødvendige tiltak i samråd med kommuneoverlegen. Det er utarbeidet gode rutiner for varsling, smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter.

Blir barn, ansatte og foresatte til skolebarn testet ved mistanke om Covid-19?

Elever og ansatte i gjenåpnet barnehage og skole/SFO er lagt til på listen over grupper som prioriteres for testing. Dette for å kunne iverksette riktige tiltak slik som smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter ved mistanke om Covid-19-smitte. Ved luftveissymptomer skal en fortrinnsvis se an symptomer i to døgn før prøvetaking. Ta kontakt med Asker kommunes koronatelefon for å avklare om og når en skal testes og informer skolens ledelse. Telefonnummeret til kommunens koronatelefon er 66 71 59 99.

Hvor lenge vil disse reglene gjelde?

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si hvor lenge tiltakene som skoler og barnehager iverksetter i disse dager skal gjelde. Nasjonale helsemyndigheter vurderer situasjonen fortløpende, men det er stor sannsynlighet for at vi må ta hensyn til smittevern frem til sommerferien. Våre skoler følger til enhver tid de nasjonale føringene, og vi vil komme med ny informasjon når den foreligger.   

Hva kan vi som foresatte bidra med?

For å lykkes er vi avhengige av et godt samarbeid mellom skole og hjem, og vi håper at alle kan bidra til å få til en god og trygg åpning av skolene. Man bør bli godt kjent med veilederen og følge anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter. Vi anbefaler at barn ikke leker med mange andre venner utenom skoletid, og at foresatte etablerer kontakt med andre voksne innad i grupper som brukes på skolen.

Har du flere spørsmål rundt gjenåpningen av skoler? Ikke nøl med å ta kontakt med din skole, eller sjekk regjeringens svar på ofte stilte spørsmål her.