Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

22. mars: Nå kan du registrere korona-mistanke

FHI har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen "Meld fra ved mistanke om koronavirus" som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere.

Ifølge FHI er dette ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. 

- Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Løsningen er nasjonal, og alle innbyggere kan registrere sine og barnas symptomer. Opplysningene vil gjøres tilgjengelige for helsemyndighetene som ett av flere virkemidler, slik at man kan få bedre oversikt over koronavirusinfeksjoner i Norge, og tilrettelegge for forskning.

Les mer om den nye løsningen på fhi.no. Registreringsskjemaet finner du her