Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

24. mars: Tiltakene mot koronavirus videreføres

Regjeringen har i dag besluttet å videreføre tiltakene mot koronavirus til 13. april.

- Vi var forberedt på at regjeringen ville opprettholde tiltakene, og vi skal følge opp i tråd med de planene vi har lagt de siste ukene, sier ordfører Lene Conradi. - Nå har vi hatt nesten to uker med svært kraftige tiltak som har begrenset aktiviteter i samfunnet og i livene våre. Og vi vet at dette er vanskelig for svært mange.

- Vi må derfor huske at dette dreier seg om å bidra i en livsviktig dugnad, hvor hver og en av oss kan bidra til å begrense smitte, bidra til at folk ikke blir syke, bidra til at helsesystemet ikke knekker sammen og bidra til at folk som trenger behandling får det, understreker Conradi. Samtidig er det viktig å tenke på hvordan vi kan forsøke å leve så normale liv som mulig innenfor de begrensningene vi har.

Sikre nødvendige tjenester

Hele kommuneorganisasjonen har gjort, og gjør en stor innsats, for å sikre nødvendige tjenester og for å sette våre tjenester i stand til å håndtere epidemien.

Myndighetenes tiltak for å håndtere koronasituasjonen.

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020:

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.

 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.

 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.

 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.

 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.

 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.

 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.

Se hele oversikten over nasjonale tiltak på regjeringen.no