Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

24. mars: Utsetter vaksinering

Grunnet den vanskelige situasjonen vi nå opplever og stor belastning på helsetjenesten, er det besluttet å utsette vaksinering av elever i videregående opplæring.

I februar i år vedtok formannskapet å tilby alle elever som går på videregående gratis meningokokk-vaksine mot hjernehinnebetennelse som rammer unge særlig i forbindelse med russefeiringen. Men på grunn av den krevende situasjonen Norge nå er i, må vaksineringen settes på vent.

- Vaksineringen av elever i videregående opplæring med bostedsadresse i Asker skulle etter planen ha startet i disse dager. Dessverre har vi nå en svært krevende situasjon hvor alle kommuner omdisponerer helsepersonell for å frigjøre ressurser til å håndtere spredningen av koronaviruset, sier avdelingsleder for Ungdomshelse i Asker kommune, Monica Telle Fjell.

Vaksineringen av elever som ennå ikke har fått meningokokkvaksinen er derfor utsatt. Det gjelder aller elever på 1. og 2. trinn, samt noen elever på 3. trinn.

Asker kommune vil komme med mer informasjon når nye datoer for vaksinering er fastsatt.