Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

24. mars: Asker kommune lanserer hjelpetelefon

Asker kommune har åpnet en hjelpetelefon for barn, unge og foresatte under koronaepidemien.

Koronapandemien har ført til en annerledes hverdag for mange barn, unge og deres foresatte. Mange opplever et ekstra behov for noen å snakke med, og for å få råd i vanskelige situasjoner. Nå oppfordrer kommunen barn, unge og foresatte til å ta kontakt med Hjelpetelefonen for råd og veiledning.

– Barn, unge og foresatte kan ringe Hjelpetelefonen hvis de har noe på hjertet. Vi ønsker å vise at vi er her og at vi er tilgjengelige. Her kan elever og foresatte spørre om det de lurer på eller bare slå av en prat, sier ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

Det er ingen krav til hva barn, unge og foresatte kan ringe om. Dette er et lavterskeltilbud, og skal bidra å gi trygghet og en følelse av at noe er konstant i en usikker og uoversiktlig situasjon for mange familier.

Skolen er det faste holdepunktet

Alle befinner seg i en situasjon de ikke har opplevd før, med hjemmeskole, hjemmekontor, strenge begrensninger på dagliglivet og det sosiale nettverket.

– Mange elever savner vennene sine, klassemiljøet og læreren sin, og har kanskje et behov for å snakke med noen utenfor familien. For mange elever er skolen det faste holdepunktet og det trygge ankeret i tilværelsen. Vi håper også å komme i kontakt med de barna, ungdommene og foresatte som har det vanskelig og trenger noen å snakke med, sier virksomhetsleder i Barne- og familietjenesten i Asker, Nina Nordgaard.

Lærerne har en ekstra viktig oppgave

Lærere er viktige voksne i mange barn og ungdommers liv. Nordgaard oppfordrer lærere til å holde tett kontakt med elevene sine, ikke bare gjennom oppgaveinnleveringer.

– Det er viktig at alle lærere viser elevene at de bryr seg litt ekstra i den unntakstilstanden vi befinner oss i. Det er viktig at de er der for elevene og følger opp elevene både faglig, sosialt og emosjonelt, sier hun.

Hvem møter man hos Hjelpetelefonen?

Hos Hjelpetelefonen møter de som ringer inn trygge voksne, som til daglig jobber med barn og unge og som kjenner kommunen godt. De hører på det som de som ringer har å si og, dersom de trenger det, gir dem råd og veiledning som forhåpentlig kan gjøre situasjonen de er i litt lettere. Man kan også kontakte Hjelpetelefonen hvis man trenger råd om noen man kjenner. Foresatte har et eget nummer de kan kontakte.

Hjelpetelefon for barn og unge: 66 71 50 59
Hjelpetelefon for foresatte: 66 71 50 49

Åpningstider: mandag til fredag kl 10.00 – 17.30

Et supplement til andre tilbud

Nordgaard understreker at Hjelpetelefon er et supplement andre tilbud i kommunen.

  • Skoler og barnehager kan kontaktes på sin vanlige telefon.
  • Barneverntjenesten er åpen og betjent på telefon mandag-fredag kl 8.00-15.30. Telefon: 66 90 97 00.
  • Barne- og familietjenestens mottakstelefon er åpen og betjent mandag-fredag kl 8.00-15.30. Telefon sone nord 66 76 85 50 og telefon sone sør 948 35 674. 
  • Asker kommunes publikumstelefon for koronaspørsmål telefon: 66 71 59 99.
  • Barnevernvakten i Asker og Bærum er åpen hele døgnet, telefon: 67 50 47 70
  • Alarmtelefon for barn og unge telefon: 116 111. 

Kontaktperson

Virksomhetsleder i Barne- og familietjenesten i Asker, Nina Nordgaard, telefon: 913 16 149 eller e-post:

Her kan du lese mer om våre tjenester innen familieveiledning.