Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

28. mars: Bekreftet smitte på bo-og omsorgssentre i Asker

Kommuneoverlege Meera Grepp bekrefter at det er påvist koronasmitte ved to bo – og omsorgssentre i Asker. Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet for smittevern i slike tilfeller er fulgt. Pårørende, beboere og ansatte er varslet. Asker kommune jobber hardt for å begrense videre smittespredning.

I henhold til kommuneoverlegens anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale myndigheter er det gjennomført smitteoppsporing for å identifisere nærkontakter til smittede. Nærkontakter er satt i karantene og de berørte avdelingene følges opp i tråd med retningslinjene for smittevern. Alle beboere og medarbeidere som får symptomer på luftveisinfeksjoner følges opp fortløpende og testes ved behov.

Beboer ved Vardåsen bo- og omsorgssenter

Én beboer ved Vardåsen bo og omsorgssenter i Asker er bekreftet smittet med koronavirus. Av hensyn til personvernet kan vi ikke komme med mer konkrete opplysninger.
 
Smitteoppsporing er gjennomført i tråd med kommuneoverlegens anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale myndigheter, for å identifisere nærkontakter til den smittede. De beboere og ansatte som har hatt nærkontakt med den smittede er i karantene. Alle beboere følges opp systematisk av ansatte.

Ansatt ved Nesbru bo- og omsorgssenter

Én ansatt ved Nesbru bo- og omsorgssenter er bekreftet smittet med koronavirus. Av hensyn til personvernet kan vi ikke komme med mer konkrete opplysninger.
 
I tråd med kommuneoverlegens anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale myndigheter er det også her gjennomført smitteoppsporing for å identifisere nærkontakter til den ansatte som er smittet. De beboere og ansatte som har hatt nærkontakt med den smittede er i karantene. Alle beboere følges opp systematisk av ansatte.
 

Gjør det vi kan for å begrense smitte

– Vi gjør det vi kan for å begrense smitte på alle våre bo- og omsorgssentre. Vi har blant annet innført besøksrestriksjoner, stengte dagsentre og ber alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer om å holde seg hjemme, sier kommuneoverlege Meera Grepp.
 
Asker kommune forsøker å legge til rette for at ansatte jobber kun på ett bo- og omsorgssenter og kun én avdeling for å begrense muligheten for smittespredning mellom avdelinger og steder. Riktig bruk av smittevernutstyr er et annet viktig tiltak for å redusere smitterisiko. 
 
– Dette har vi forberedt oss på. Vi må forvente at tallet på smittede trolig vil stige i takt med spredningen i befolkningen selv om kommunen har satt i gang en rekke smitteverntiltak, sier kommuneoverlegen. 
 

Hver enkelt innbygger har et ansvar

Hun gjentar ansvaret hver enkelt innbygger i Asker har for å begrense smitte.
 
– For å forhindre smittespredning og redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. Alle må ta et ansvar, sier kommuneoverlegen. 
 
Pårørende, beboere og ansatte er varslet.