3. januar: Mange melder seg til første dose

Asker kommune erfarer at uvaksinerte nå i større grad melder seg til vaksinasjon. I løpet av desember var det hele 770 personer som fikk sin første vaksinedose.

Ordføreren ønsker alle et lysere og lettere år, og oppfordrer samtidig til å ta vaksinen.

- Vi håper alle at det nye året vil bli bedre og at vi vil se slutten på koronapandemien i 2022. Derfor er det gledelig at mange som har ventet med å vaksinere seg, nå velger å gjøre det, sier ordfører Lene Conradi etter årets første kriseledelsesmøte mandag 3. januar.

Hun legger til at det er i tråd med kommunens og nasjonale myndigheters oppfordring om at flest mulig bør la seg vaksinere.

- Vi oppfordrer alle som kan til å ta vaksinen. Asker har god vaksinasjonskapasitet nå, og vi vet at vaksinasjon reduserer risikoen for smittespredning i samfunnet, minsker belastningen på sykehusene og helsetjenesten og bidrar til at den enkelte ikke utvikler alvorlig sykdom.

Det blir ekstra viktig nå, når vi sannsynligvis er ved inngangen til en ny smittebølge der smitten sprer seg raskere med omikron-varianten, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 8 357 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 591 nye smittetilfeller og 2 157 personer er testet ved koronaklinikken.

Omikron-varianten utgjør nå omkring 60 prosent av smittetilfellene i vårt område.

Kommunen følger smittesituasjonen tett og har styrket kapasiteten på TISK-arbeidet og vaksinasjon, blant annet ved bistand fra Forsvaret, omdisponering av personell og ekstern rekruttering.

Det er også etablert et system der innbyggerne selv kan rapportere eventuelt positivt prøveresultatet ved hurtigtest. Dette gjør det mulig å raskere kunne iverksette smittesporing og karantenesetting.

Folkehelseinstituttet uttaler i en pressemelding 2. januar at smitten trolig vil stige kraftig i Norge fremover, og at det forventes en stor smittebølge rett over nyttår. Risikoen for å bli smittet er derfor stor.

Når mange smittes i løpet av kort tid vil også risikoen for å bli alvorlig syk være større enn noen gang for de som ikke er vaksinert. Folkehelseinstituttet oppfordrer derfor uvaksinerte til å møte opp på vaksinasjonssentrene for å få første dose.

Status for vaksinering

Asker kommune erfarer at uvaksinerte nå i større grad melder seg til vaksinasjon. Bare i løpet av desember har 770 personer fått sin første vaksinedose. Dette er gledelig og i tråd med kommunens og nasjonale myndigheters oppfordring om at flest mulig bør la seg vaksinere.

Vaksinasjon reduserer risikoen for smittespredning i samfunnet og belastningen på sykehusene og helsetjenesten, og bidrar til at den enkelte ikke utvikler alvorlig sykdom. Dette er svært viktig nå, da vi er ved inngangen til en ny smittebølge der smitten sprer seg raskere med omikron-varianten.

Kriseledelsen oppfordrer alle ansatte i skoler og barnehager til å ta tredje vaksinedose så raskt det er mulig innenfor fastsatt intervall mellom dose 2 og 3. Ansatte i barnehager og skoler blir prioritert ved tredje vaksinedose så lenge intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen er over 20 uker.

Personer som har fått tredje vaksinedose, og det har gått minst en uke fra vaksineringen, er som øvrige nærkontakter fritatt fra karanteneplikten.

Utvidet kapasitet for vaksinasjon

Asker kommune har utvidet kapasiteten på vaksinering betydelig. Det gis tilbud om vaksinering både på dagtid og kveldstid. I tillegg vaksineres det ved seks av kommunens fastlegekontorer, og det inngås avtale om vaksinering ved flere apotek.

Det tas sikte på å kunne starte opp vaksinasjonstilbudet ved aktuelle apotek i uke 2, og det vil bli lagt ut nærmere informasjon på nettsidene våre.

Det er lagt vekt på å få på plass et vaksinasjonstilbud med geografisk spredning i hele kommunen.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 2.