Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Nasjonale støtteordninger for kultur, idrett og frivillighet

Nå er retningslinjene for de nasjonale støtteordningene for kultur, idrett og frivillighet klare. Søknadsfristen er satt til 21. april.

Det er etablert flere krisepakker for kultur, idrett og frivillighet knyttet til koronasituasjonen.

Det er blant annet etablert en tilskuddordning på kr 900 millioner knyttet til bortfall av arrangementsinntekter for mars og april 2020.

Kulturrådet er satt til å forvalte ordningen for kulturfeltet ( kr 300 mill) og Lotteri- og stiftelsestilsynet for idrett og frivillighet (kr 600 mill).

Retningslinjer for hvordan det kan søkes er nå tilgjengelig via Kulturdepartementet.no. Ordningene er åpne for søknader fra 14.-21.april.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er satt til 21. april. De vil åpne for søknader på sine nettsider fra 14. april.

Søknadsbehandling og utbetaling skal gå raskt. 

Kommunens saksbehandlere knyttet til kultur, idrett og frivillighet vil kunne veilede lag og organisasjonen som ønsker å søke midler fra ordningene.

Fremskynder fristen for å søke spillemidler

Fristen for å søke spillemidler til humanitære og andre frivillige organisasjoner som normalt er på høsten vil bli fremskyndet til april, og midler vil bli utbetalt allerede i mai for å avhjelpe den akkutte situasjonen for mange av de humanitære organisasjonene.

Støtteordninger for frilansere og utøvende kunstnere

Det er også egne støtteordninger for frilansere og utøvende kunstnere. Nærmere informasjon om disse er også å finne på Kulturdepartementet sine nettsider.