Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

9.november:- Forskriften bekrefter alvoret

– Vi strammer til for å unngå en total nedstengning av Asker-samfunnet, sier ordfører Lene Conradi som sammen med formannskapet har vedtatt forskrift om nye lokale smittetiltak.

Norge er i starten på andre smittebølge. Forskriften i ekstraordinært formannskapsmøte mandag, kommer etter at regjeringen vedtok nye og strengere tiltak 5. november. Samtidig anmodet regjeringen kommunene i byregioner rundt Oslo og Bergen å iverksette ekstraordinære tiltak for å stoppe smitten.

– Forskriften vi nå innfører er likelydende med Bærum kommune. Vi gjennomfører ikke en like omfattende «nedstengning» av all aktivitet i samfunnet som Oslo legger opp til, men vi tror at det er viktig at alle er koordinert på krav til bruk av munnbind – og nå blir dette likt i hele regionen, sier Conradi om de lokale tiltakene vedtatt i ekstraordinært formannskapsmøte, og som trer i kraft 9. november klokken 24:00. Forskriften gjelder til den blir opphevet. 

Hensyn til barn og unge og private arbeidsplasser

Viruset sprer seg raskt. Også i Asker har antall smittede gått opp. Bare de siste to ukene har vi fått 95 nye smittede. Siden mars har 415 personer fått påvist Covid-19. De siste to ukene har 4068 personer testet seg- en økning på 25 prosent fra forrige toukersperioden. 

– Hensikten med de lokale tiltakene er å begrense smitten ved å redusere sosial kontakt. Vi har lagt vekt på å ta særlig hensyn til barn og unge og private arbeidsplasser som uteliv, hotell og treningssentre, sier Conradi.

Lokale innstramminger

Hun sier kommunen vurderer smittesituasjonen fortløpende, og understreker at den lokale forskriften som nå er vedtatt, bekrefter alvoret i situasjonen.

– Det er inngripende tiltak vi alle nå må forholde oss til – regjeringens nye regler med begrensninger i hvor mange vi kan samles på private arrangementer, antall gjester i private hjem og reduserte skjenketider, i tillegg til lokale tiltak som å stenge idrett og kultur for voksne, begrense barneidrett og forberede skoler på at de kan komme på rødt nivå, sier sitt om alvoret.

Ha kontakt med færrest mulig

Ordføreren sier videre at vi nå må snu smittetrenden, slik vi gjorde det i mars.

– Skal vi lykkes denne gangen også, er vi avhengig av at alle tar på alvor budskapet om å holde seg hjemme, ha kontakt med færreste mulig og holde god avstand, sier Conradi.  

Alle må bidra

Hun er samtidig bekymret for hvilke konsekvenser strenge smittetiltak kan få for veldig mange. 

– Jeg vet at mange synes dette er vanskelig, men vi er helt avhengige av at alle er med og tar ansvar. Vi må hjelpe hverandre med å holde motet oppe og oppfordre hverandre til å holde ut, slik at vi får mobilisert en kraftfull og effektiv innsats de neste ukene, sier Conradi.

Tiltakene dreier seg om

  • plikt til å bruke munnbind innendørs på offentlig sted
  • å begrense sosial omgang
  • nye begrensninger på arrangementer og sammenkomster
  • skoler og barnehager er på gult nivå, men dette kan endre seg og de må forberede seg på å kunne innføre rødt nivå
  • ikke tillatt med organisert idrett- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år
  • det er tillatt med organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom, men det gjelder ikke kamper og cuper
  • å stramme inn smittetiltak der mange mennesker møtes

Les hele forskriften