Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Asker kommunes SMS-varsling

Asker kommune benytter, som mange andre kommuner, befolkningsvarsling via SMS i krisesituasjoner.

SMS benyttes i situasjoner hvor kriseledelsen vurderer det helt nødvendig å nå innbyggerne med viktig informasjon. Det kan være med på å redde liv og helse.

Den 11. november ble det vedtatt en ny smittevernforskrift i Asker kommune. For å sikre at alle skulle få med seg det nye smittevernregelverket i kommunen, ble det sendt ut en SMS til alle mobiltelefoner som befant seg i Asker kommune.

Hvorfor mottok jeg SMS fra Asker kommune?

Dersom du mottok en SMS fra Asker kommune var det fordi din mobiltelefon ble registrert enten i Asker kommune eller i nærheten av Asker kommune. Det vil si at du kan ha kjørt gjennom kommunen på det aktuelle tidspunktet, vært i nærheten av kommunegrensen, at din mobiltelefon har vært koblet til en basestasjonen som befinner seg i og/eller dekker Asker kommune.

Varslingssystemet Asker kommune benytter er koblet direkte til de norske mobiloperatørene, og meldingen sendes til alle SIM-kort som dekkes av basestasjoner i et aktuelt område. Kommunen kan ikke se hvem som befinner seg i området, det kan bare mobiloperatørene.

Enkelte utenfor Asker har fått SMS fra Asker kommune. Systemet forholder seg til lokasjon og er avhengig av rekkevidden til basestasjonene. Dette er ikke på langt nær like nøyaktig som f.eks. GPS. Avvik kan derfor forekomme da det ikke begrenses til kommunens fysiske grense. Det betyr at enkelte (eller flere) i nærliggende områder rundt kommunen/varslingsområdet kan oppleve å motta melding.

For at kommunen skal kunne varsle alle sine innbyggere og de som oppholder seg i kommunen er det viktig at disse mobilmastene også tas med, selv om noen utenfor kommunen vil oppleve å motta melding.

Nytt varslingssystem for kommunene

Dette SMS-systemet er et relativt nytt system, og Asker kommune har sammen med Bærum kommune inngått en avtale med Oslo kommune om dette. Det er Oslo kommune ved Beredskapsetaten som har inngått avtale med leverandøren av systemet, og som har ansvar for å følge opp overfor leverandør og nasjonale myndigheter. Avtalen er også et samarbeid med nødetatene i regionen.

Systemet er godkjent av offentlige myndigheter og tilbys kommunene i Norge som et befolkningsvarlslingssystem. Systemet setter oss i stand til å nå befolkningen raskt med viktig informasjon.