Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

27. mars: Campingplasser, gjestehavner og servicebygg stenges for bruk

Kommuneoverlegen og kriseledelsen i Asker kommune har fredag 27. mars vedtatt en ny lokal forskrift for å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere.

------------------------------------------------

Vedtaket er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 og på bakgrunn av nasjonale føringer fra helsemyndighetene.

- Koronasituasjonen krever at vi gjør det vi kan for å begrense smittespredning i samfunnet. For å få til det, er det nødvendig å også begrense mulighetene til at folk samles, sier Lars Bjerke, kommunedirektør i Asker kommune.

Stenger for bruken av campingplasser og gjestehavner 

Kommunen stenger fra og med i dag bruken av campingplasser og gjestehavner i Asker kommune.

Dette betyr:

 • at man ikke kan benytte campingplassene som vanlig.
 • at bruk av campingplasser med campingvogner, bobil, oppstillingsplasser for campingvogn/bobil og telt er forbudt.
 • at servicebygg som toaletter, felles dusjanlegg og kjøkken skal holdes avstengt.
 • at det er anledning til å gjøre strengt nødvendig vedlikehold eller nødvendig tilsyn for å avverge store materielle skader på bygninger og anlegg.
 • at leiligheter og utleieenheter som er tilknyttet eget vann og avløpsanlegg ved de nevnte anleggene, kan benyttes. Dette gjelder særlig der hvor disse av ulike årsaker, benyttes som midlertidige boliger.
 • at det er anledning for publikum å benytte områdene til rekreasjon - for eksempel å gå tur på de omtalte områdene.
 • at det er anledning for publikum å legge til i gjestehavnene, selv om serviceanleggene er stengt.

- Vi oppfordrer alle til å følge de til enhver tid nasjonale råd og retningslinjer i denne koronasituasjonen. Vi ber derfor om at alle holder to meters avstand, at man ikke samles mer enn fem personer av gangen, og vasker hendene og hoster i albuen, sier kommuneoverlege Meera Prakash Grepp.

Det nasjonale hytteforbudet gjelder fortsatt 

Forskrift om stenging campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg for å begrense smittespredningen av koronaviruset, Asker kommune

For å begrense smittespredningen av koronaviruset, vedtar kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd b), jf. femte ledd, følgende forskrift:

Bruk av campingplasser (campingvogner, bobil, oppstillingsplasser for campingvogn/bobil og telt) og gjestehavner i Asker kommune er forbudt. Servicebygg som toaletter, felles dusjanlegg og kjøkken skal også holdes avstengt.

Det gjelder følgende unntak fra forbudet:

 1. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader på bygninger og anlegg tillates.
 2. Forbudet gjelder ikke leiligheter og utleieenheter som er tilknyttet eget vann- og avløpsanlegg.
 3. Gjestehavner og campingplasser kan holdes åpne for publikum slik at det er mulig å benytte områdene for rekreasjon.
  Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Forskriften oppheves så snart det ikke er behov for begrensningene, jf. smittevernloven § 4-1 femte ledd.