Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

17. mars: Informasjon til foresatte om fjernundervisning 17. mars 2020

Skolene i Asker er godt forberedt på situasjonen som vi alle nå må håndtere. Når elevene skal lære hjemme, er det flott at vi kan ha kontakt og drive skolearbeid ved hjelp av Chromebook.

Hvordan vil skolene og lærerne legge til rette?

Alle elever i askerskolen skal ha oversikt over læringsaktivitetene. Mange skoler erfarer at det er effektivt med daglige planer for arbeidet, og mange ser verdien av at det er laget program for hele uken. Her vil det praktiseres ulike løsninger, men alle skal få informasjon om hva som forventes av dem hver dag.

Virtuelle treff med medelever

Vi arbeider nå for at elevene skal møte medelevene sine minst én gang hver dag. Våre eldste elever kan delta i nettmøter i grupper og klasser, mens vi for de yngre elevene jobber for å finne løsninger der foresatte kan hjelpe til. Vi arbeider også for at grupper av elever får oppgaver som skal løses i fellesskap. Vi er opptatt av at fjernundervisningen skal være inkluderende, og at alle skal oppleve seg sett og velkommen.

Hvordan følger vi med på om alle er med?

Vi forstår at det er en stor oppgave å følge opp barna hjemme. Mange foresatte skal hjelpe barna med læringen, ha omsorg og forståelse for barn som kanskje synes dette er både skremmende og trist, samtidig som dere ivaretar oppgaver fra hjemmekontoret. Tusen takk for at dere bidrar. Vi ønsker å legge til rette for at dette skal fungere best mulig.

Via nettmøter, Classroom og andre verktøy vil lærerne ha dialog med sine elever, be om innleveringer eller andre bidrag. Her vil elevene få tilbakemeldinger og vurderinger underveis. På denne måten kan lærerne sikre at alle tar del i aktivitetene. Vi vil bruke fraværsfunksjonen i Vigilo for å registrere de gangene vi ikke ser at eleven deltar eller leverer etter planen.

Vi ber om at dere følger med på dette og kommuniserer med kontaktlærer, slik at vi vet at alle jobber med oppgavene de får.

Vi vil følge opp noen elever tettere

Noen av elevene våre har spesielle behov, og vi vil samarbeide tett med de foresatte det gjelder. Vi ønsker å ha daglig kontakt og ser på løsninger som gjør dette mulig.

Hvordan kan dere foresatte bidra til at barna deres lærer?

På skolen skal vi alltid tilpasse opplæringen og aktivitetene til den enkelte elev. Vårt mål er at alle skal oppleve at de får til noe hver eneste dag. Hver elev har ulike behov, og dere voksne hjemme står i mange ulike situasjoner. Derfor vil vi passe på at det ikke forventes for mye i aktivitetene. Samtidig vil vi gjerne gi oppgaver som motiverer – også for dem som har ekstra kapasitet.

Vi ber om at dere bistår barna deres til å prioritere riktig og at dere hjelper oss med å holde barnas motivasjon oppe i en annerledes skolehverdag. Positive tilbakemeldinger og anerkjennelse av barnas arbeid virker alltid bedre enn å peke på det som kunne vært bedre.

Igjen, tusen takk for at dere bidrar og for at dere legger til rette for at fjernundervisningen fungerer best mulig.

Dersom dere har behov for mer kontakt med skolen, om dere har spørsmål eller tilbakemeldinger; ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse.