Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

14. mars: Ikke reis på hytta

Vi ber alle om å følge de nasjonale rådene om å være hjemme og ikke oppholde seg på hytter eller fritidseiendommer.

Bilde av en hytte i vinterlandskap
Nasjonale myndigheter har bedt folk om å holde seg i ro, begrense unødig reising, unngå nærkontakt og store forsamlinger – for å begrense smittespredning i samfunnet.
 
Et annet viktig budskap fra både regjeringen og de ulike hyttekommunene er at mange av kommunene i denne krisesituasjonen ikke har nok helsepersonell til å stille opp dersom man blir syk på hytta. Da må vi alle bidra for å unngå ekstra belastning på helsetjenestene.
 
Vi ber derfor alle som har hytte i andre kommuner om å respektere hyttekommunenes tydelige oppfordring om ikke å reise på hytta/ fritidseiendommen.
 

Ny forskrift om forbud 15. mars

 
Oppdatering 15. mars: Regjeringen vedtok en forskrift som forbyr opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen. Forbudet vil tre i kraft når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.