Aktiviteter for barn og unge i sommer

Lurer dere på hva barna kan finne på i sommer? Her finner du aktiviteter for barn og unge gjennom sommeren.

Sommeraktiviteter

Denne sommeren blir annerledes for mange, og de aller fleste av oss kommer til å feriere i Norge. Skal dere tilbringe sommerukene i Asker, kan dere sjekke vår egen aktivitetskalender, aktiviasker.no, som har mange arrangementer og aktiviteter gjennom hele sommeren.

aktiviasker.no finner dere alt fra kunstkurs, aktivitetsdager og sommerleirer til rideskoler, friluftscamper og sommerlab. Kalenderen oppdateres fortløpende av både kommunen, lag og foreninger, frivillige organisasjoner og private aktører, så det gjelder å følge med.

Det har vært en krevende vår med stengte skoler, avlyste fotballtreninger og strenge regler for sosial kontakt med andre. Selv om samfunnet gjenåpner, og vi gradvis går tilbake til en mer normal hverdag, er det nå flere som kanskje ikke har mulighet til å delta på viktige, sosiale arenaer.

Sammen med flere av våre samarbeidspartnere, ønsker vi å legge til rette for at flest mulig kan ha noe å glede seg til i en tid som er ekstra krevende for mange. Noen arrangementer og aktiviteter dere finner på aktiviasker.no er gratis eller har flere gratisplasser, andre koster noe.

Gratis utlån av idretts- og fritidsutstyr 

500 000 kroner som ble satt av til ekstraordinære sommertilbud skal gå til sommeråpne idrettshaller samt til å holde BUA sine utlånsordninger lengre åpne flere steder i kommunen. BUA er en nasjonal forening som ønsker å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge gjennom gratis utlån av idretts- og fritidsutstyr. Asker idrettsråd har ansvaret for drift av utlånsordningene i Asker. I tillegg skal midlene finansiere to ambulerende utstyrshengere som skal tas med rundt i hele kommunen for å skape aktivitet i nærmiljøene.

- Tiltaket vil bidra til å skape aktivitet i alle deler av kommunen, samt bidra til at flere barn og unge får prøve flere og mer varierte aktiviteter. Tilbudet kan også bidra til å stimulere til at flere barn og unge vil delta i varige organiserte fritidsaktiviteter, samtidig som flere får arbeidserfaring som aktivitetsledere, sier Felde.

Sommeråpne idrettshaller

Kommunen ønsker også å stille sju idrettshaller til disposisjon for frivilligheten for å skape gode møteplasser og aktiviteter for barn og unge i sommer. Dette gjelder Holmen turnhall, Vollen idrettshall, midlertidig hall på Drengsrud, Midtbygdahallen, Tofte flerbrukshall, ROS Arena og Sætrehallen.

- Forutsetningen er at Asker idrettsråd utarbeider aktivitetsplaner som sikrer aktivitet i idrettshallene i den aktuelle tidsperioden. Vi står for tilsyn, renhold og teknisk drift av våre egne haller, mens vi gir tilskudd til de to hallene som er privat eide, sier Felde. 

Kontakt oss

Kjenner dere noen som går inn i sommerferien uten aktivitetstilbud og/eller uten ressurser til å være med, så ta gjerne kontakt med Heidi Merete Johansen i Asker idrettsråd på tlf.: 482 99 887 eller e-post: eller med Mari Ugland Andresen i Asker kommune på tlf: 958 714 53 eller e-post:  

Vi ønsker alle barn og foresatte en riktig god sommer!