Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

23. mars: Oppfordrer til å følge råd og retningslinjer fra helsemyndighetene

Kommunen følger situasjonen tett, og vil følge opp eventuelt nye tiltak fra regjeringen denne uka.

- Vi følger situasjonen tett, og vil følge opp eventuelt nye tiltak fra regjeringen denne uka, sier ordfører Lene Conradi, etter møte i kriseledelsen mandag.

Kommuneorganisasjonen jobber nå hver dag for å være forberedt på det som kan komme de neste ukene, og ordføreren oppfordrer innbyggerne til å fortsatt følge råd og retningslinjer fra regjeringen.

Utendørs idrettsanlegg og turområder

Det er en utfordring at mange personer samles ved utendørs idrettsanlegg som kunstgressbaner og aktivitetsparker, samt i populære turområder.

- Vi oppfordrer innbyggerne til å følge råd og retningslinjer fra sentrale myndigheter, og vil i tiden fremover ha økt fokus på god informasjon og økt tilsyn ved aktuelle idrettsanlegg og turområder. Dersom informasjonstiltakene ikke fører frem, vil kommunen vurdere stengning av anleggene, sier ordføreren.

Fortsatt smittevernutstyr på lager


Kommunen har en del smittevernutstyr på lager, men arbeider kontinuerlig med å sikre tilgang på riktig og nødvendig utstyr. Det er viktig å sikre at smittevernutstyret tilfredsstiller de kravene som er satt til slikt utstyr. Det kommer nye leveranser av smittevernutstyr i ukene fremover, og to sentrale lagre er under oppbygging.

Kapasitet og beredskapsavtaler

Asker kommune legger opp til å omdisponere egne heldøgnsplasser for å øke kapasiteten og kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter, eventuelt med koronasmitte. Kommunens egne plasser er bedre egnet for smittehåndtering og effektiv drift.

Kommunen har i tillegg beredskapsavtale med hoteller i Asker. Kommunen retter en henvendelse for å sikre at man er klare til å ta imot pasienter på kort varsel dersom behovet oppstår.

Skjenking av alkohol

Kommunen vurderer det per i dag ikke som nødvendig å forby skjenking av alkohol av smittevernhensyn.

- Kommunen vil imidlertid i tiden fremover ha et særlig fokus på informasjon og veiledning til næringslivet. Kommunens skjenkekontrollører vil følge opp med tilsyn og statusrapportering, sier ordfører.

All kan bidra – hold avstand, vask hender!

- Det er svært viktig å bidra til minst mulig smittespredning, og at alle derfor respekterer pålegg som kommer fra regjeringen. Vi kan alle bidra ved å vaske hender, hoste riktig og holde avstand, sier ordfører Conradi.