Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

26. mars: Serveringssteder kan holde åpent, men hold avstand for å begrense smitte!

I Asker kommune kan serveringssteder inntil videre holde åpent i tråd med det nasjonale vedtaket. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol.

- Alle har et ansvar for å begrense koronasmitte. Dette gjelder også serveringssteder i Asker. Mitt inntrykk er at våre serveringssteder har vært flinke så langt, sier ordfører Lene Conradi.

Nasjonale retningslinjer gjelder

Kommunen understreker at det er de nasjonale retningslinjene som gjelder, og presiserer at alle serveringsstedene har ansvar for å informere gjestene om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender.

Videre oppfordrer kommunen til at gjester holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i familie eller del av samme husstand.

Retningslinjer for serverings- og skjenkesteder i Asker

12. mars 2020 fattet Helsedirektoratet blant annet vedtak om forbud mot, og stenging av, alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat (kantiner og spisesteder) som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.

Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Vedtaket er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1, andre avsnitt. Vedtaket gjaldt fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse. 24.03.2020 ble vedtaket imidlertid forlenget frem til og med 13. april 2020.

Generelle skjerpede anbefalinger om å holde avstand per 24.03.2020:

  • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
  • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker.
  • Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke for de som er i familie eller i samme husstand.
  • Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Særlig for serveringssteder i Asker kommune

Nedenfor følger kommunens retningslinjer til serverings- og skjenkestedene.

I Asker kommune kan serveringssteder inntil videre holde åpent i tråd med det nasjonale vedtaket. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol.

Når matserveringen opphører, må også serveringsstedet som sådan stenge, selv om serveringsstedets ordinære åpningstid går utover tidspunkter for matservering.

Dette henger sammen med at unntaket for i det hele tatt å kunne holde åpent er knyttet til vilkåret «der det foregår matservering». Når kjøkkenet er stengt, tolker vi Helsedirektoratets vedtak slik at det ikke lenger foregår matservering på stedet.

Informér gjester om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender.

Kommunen oppfordrer til at gjester holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i familie eller del av samme husstand. Det samme gjelder for ansatte.

Vi legger til grunn at den generelle en-metersregelen utendørs i utgangspunktet er beregnet for folk som beveger seg, og ikke for dem som sitter stille.

Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Det bør ikke legges til rette for bord med plass til flere enn fem personer, både innendørs og utendørs.

Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar-/bestillingsdisk. La også gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar-/bestillingsdisk.

Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.

Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.

Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. For øvrig viser vi til informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge og  Folkehelseinstituttet.

Hold avstand for å begrense smitte!