Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Alle barn med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal få nødvendig hjelp, også under koronapandemien.

Av smittevernhensyn vil det likevel ikke alltid være mulig å gi barna det samme tilbudet som de hadde før stengingen. Det betyr at noen barn ikke vil få det samme timeomfanget og tilbudet som står i enkeltvedtaket. Den enkelte barnehage, skole og ansvarlige skal likevel sørge for et opplegg som ivaretar barnets behov for tilrettelegging.

Utformingen av tilbudet skal skje i samarbeid med barnet og foreldrene.

Har du spørsmål om tilbudet til ditt barn, oppfordrer vi deg om å ta kontakt med rektor ved skolen, eller med spesialpedagogen som har ansvaret for tilbudet.

Ønsker du å lese mer om hvilke rettigheter og plikter som gjelder under koronoaperioden, kan du lese om dette på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.