Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

17. april: Informasjon til foresatte om gjenåpning av barnehager 20. april

Nå er det kun noen dager igjen til barnehageåpning her i Asker, og vi ønsker å gi dere litt mer informasjon om hvordan vi jobber med å legge til rette for trygg gjenåpning.

Som kjent, ble veileder for smittevern i barnehager offentliggjort onsdag 15. april. Vi opplever at veilederen gir tydelige og gode retningslinjer for hvordan vi skal ta hensyn til smittevern i en hektisk barnehagehverdag. Vi anbefaler alle dere å sette dere inn i veilederen for å få forståelse for hvordan barnehagedriften vil være de neste ukene og hva dere må gjøre hjemme.

Alt blir ikke som før med det første. Vi gjenåpner våre barnehager med en god del nye rutiner og tiltak, for at det skal være trygt for både barn og ansatte å være i barnehagen. Det vil være mye nytt å sette seg inn i, både for store og små. Hovedmålet vårt er at vi sammen skal få til en trygg og god hverdag slik at trivsel og helse blir ivaretatt på best mulig måte.

Gode rutiner

Våre barnehageansatte har fått god opplæring i smittevernrutiner av kommunens bedriftshelsetjeneste og brukt de siste dagene på å tilpasse de nye nasjonale retningslinjene til lokale forhold. Det er også viktig å nevne at vi har siden 16. mars hatt tilbud til sårbare barn og barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner, og har allerede mange gode rutiner på plass.

Veileder for smittevern i barnehager, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, er et levende dokument, og det er rom for endringer etter hvert som barnehagedriften gjenopptas. Det er derfor viktig at dere gir oss tilbakemeldinger på hvordan dere opplever de neste ukene. Vi planlegger også å gjennomføre en egen risiko- og sårbarhetsanalyse etter en uke med full drift for å se hvordan de nye rutinene og smitteverntiltakene fungerer.

Hygiene og sykdom

Formålet med føringene i veilederen er å begrense smittespredningen gjennom bl.a. god hygiene, redusert kontakt mellom mennesker og at syke personer holder seg hjemme.

Våre ansatte har fått god opplæring i hånd- og hostehygiene. Også barnehagebarn vil få grundig opplæring i dette. Vi legger vekt på hyppig håndvask, samtidig som vi gjør både håndsprit og tørkepapir lett tilgjengelig flere steder i barnehagen. Vi legger også opp til grundig og hyppig renhold. Spesielt utsatte områder som f.eks. toaletter, dørhåndtak, spisebord, stoler og leker skal vaskes oftere.

For å forebygge smitte, er det også viktig at barn, ansatte og foresatte som har luftveissymptomer eller som sitter i isolasjon eller i karantene, ikke oppsøker barnehagen. Det er utarbeidet tydelige regler for dette, og det er svært viktig at alle setter seg inn i og respekterer disse. Blir det påvist smitte i barnehagen, vil vi informere både ansatte og foresatte, og iverksette nødvendige tiltak i samråd med kommuneoverlegen. Det er utarbeidet gode rutiner for varsling, smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter.

Redusert kontakt mellom barn og voksne reduserer risiko for smitte. Vi kommer derfor til å dele barn i faste grupper med faste ansatte for hver gruppe. Innen en gruppe vil barn og ansatte omgås normalt, på lik linje som i en husstand. Slik ivaretar vi barnas behov for omsorg samtidig som vi begrenser mulighet for smittespredning. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden.

Det legges også opp til å ta i bruk større lokaler der det er mulig, begrense deling av leker, tegnesaker og annet materiell, innføre nye rutiner for henting og levering, øke bruk av utetid, innføre nye rutiner for matservering osv. Hver barnehage har egne lokaltilpassede løsninger.

Barn med kroniske sykdommer

Barn og unge har så langt ikke vist å ha høy risiko for smitte eller alvorlig forløp av Covid-19. Likevel kan det være enkelte barn som rådes til å unngå oppmøte i barnehage. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Vi ber alle foresatte om å sjekke denne. Foresatte og barn som er i risikogruppe kan kontakte lege og etablere dialog med barnehagen for å vurdere behov og muligheter for tilrettelegging for å begrense smitterisiko.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

  • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt.
  • Barn og ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon.
  • Barn og ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene.
  • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Barnehagens samfunnsrolle

Til slutt vil vi minne om at barn har det godt å være sammen med andre barn og voksne, og barnehager har en viktig rolle for barns læring, utvikling, omsorg og lek. Dere skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen igjen.

Vi har likevel forståelse for at en del foresatte er bekymret. Vi håper at dialog og god informasjon kan bidra til at flere føler seg tryggere. Ikke nøl med å ta kontakt om dere har spørsmål.

Les Kunnskapsdepartementets ofte stilte spørsmål og svar om gjenåpning av skoler og barnehager. 

Vennlig hilsen,

Kommunalsjef for barnehager i Asker, Bodil Moe, og kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp.

Denne informasjonen er sendt til alle foresatte fredag 17. april 2020.