Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

24. mars: Utsett besøket til gjenvinningsstasjonen

Vi ber om at innbyggere som skal levere hageavfall eller annet avfall etter opprydning hjemme, venter til gjenvinningsstasjonene er i normal drift.

Koronapandemien og situasjonen vi har i kommunen og landet forøvrig gjør at gjenvinningsstasjonene i Asker ikke har normal drift. Vi prioriterer nå de som har et særskilt behov for å kvitte seg med avfall.

Egne biler og næringsdrivende

Kommunens renovasjonsbiler laster om avfall på Yggeset og Isi, og må laste om oftere enn tidligere siden bilene fylles raskere opp. Disse har førsteprioritet. I tillegg må næringsdrivende få kastet søppel for å få opprettholdt sin virksomhet. Vi anbefaler folk å oppbevare avfallet hjemme inntil videre.  

- Inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall, ber vi folk om å la være å oppsøke gjennvinningsstasjonene våre med mindre det er absolutt nødvendig. Skulle man få et kritisk behov for å levere avfall, for eksempel ved at fryseren blir ødelagt og man må kaste store mengder matavfall, må man være oppmerksom på at vi har begrensede åpningstider, og at det er lange køer, sier Sven Moe Bjørnson, avdelingsleder for renovasjon.