Informasjon om videregående skoler

Asker kommune er skoleier for barne- og ungdomskolene, og har dessverre ikke detaljert informasjon om koronasituasjonen på de videregående skolene.
For informasjon om de videregående skolene må vi derfor henvise til Viken fylkeskommune, og deres lenker til den enkelte skole.

Finn informasjon om videregående skoler.

Skoler og barnehager under koronapandemien

Her finner du mer informasjon om smitteverntiltak og tilbud i skolene og barnehagene i Asker under koronapandemien.

Illustrasjonsbilde av glade barn

Kort fortalt

Asker har avviklet trafikklysmodellen i barnehager og skoler.

Ved påvist smitte hos skoleelev eller barnehagebarn i Asker 

Når et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage i Asker får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

  • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av øvrige nærkontakter i samråd med skolen eller barnehagen. 
  • Er du eller barnet ditt regnet som øvrig nærkontakt til en smittet, vil uvaksinerte barn og ansatte, i tråd med nasjonale anbefalinger, få tilbud om hurtigtesting. 

Les mer på FHI sine nettsider

 

Informasjon om selvtest på ulike språk

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?

Luftveisinfeksjoner smitter lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde seg hjemme idet man får de første tegn på forkjølelse eller sykdom. Barn med nyoppståtte symptomer, bør være hjemme. Hvis symptomene er milde og forsvinner helt etter en dag, kan barnet vende tilbake til barnehage/ skole. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage/ skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. De kan komme tilbake selv om barnet fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Noen barn, særlig i barnehagealder, har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis de ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver de ikke å holde seg hjemme.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Se også FHI sitt flytskjema ved symptomer

Se mer på FHI sine sider

Testing av barn i barneskolealder og yngre

Det er fortsatt anbefalt lav terskel for test ved nyoppståtte symptomer, men foreldre kan vurdere om barnet skal testes eller se det an. Testing anbefales hvis symptomer oppstår etter kontakt med en smittet siste ti dager.

Både selvtesting med antigen-hurtigtest hjemme eller testing på teststasjon kan benyttes. Ved positiv selvtest, anbefales å ta en bekreftende prøve på teststasjon, og man må være i isolasjon.

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne. Ungdom som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør være hjemme fra skolen og ta en selvtest (antigen-hurtigtest) eller kontakte teststasjon for covid-19-test. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.

Se også FHI sitt flytskjema ved symptomer

Se også Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider, www.fhi.no eller ring deres informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

Ytterligere informasjon