Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Informasjon om skoler og barnehager under koronapandemien

Her finner du mer informasjon om smitteverntiltak og tilbud i skolene og barnehagene i Asker under koronapandemien.

Illustrasjonsbilde av glade barn

Foreldre, barn, elever og lærere gjør en svært viktig jobb under koronapandemien.

Vi gjør alt vi kan for å skape en så normal hverdag som mulig for skoleelever og barnehagebarn, samtidig som vi legger til rette for godt smittevern. Skoler og barnehager samarbeider tett med kommuneoverlegen. 

Veiledere om smittevern i skoler og barnehager

Asker kommune følger til enhver tid gjeldende veiledere fra Utdanningsdirektoratet for skoler og barnehager og samarbeider tett med kommuneoverlegen.

Her finner du Utdanningsdirektoratets veiledere for skoler og barnehager 

Her finner du regjeringens informasjonsside med kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. 

Blir barn smittet av koronavirus?

Det er påvist smitte hos barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. Så langt ser det ut til at barn i mindre grad blir smittet, enn voksne.

Les mer på FHIs hjemmeside 

Ved påvist smitte hos skoleelev eller barnehagebarn

Når et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage i Asker får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

  • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av mulige nærkontakter.
  • Kartleggingen gjøres i samråd med skolen eller barnehagen for å få god oversikt over de som har hatt kontakt med vedkommende i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.
  • Det gjøres en helt konkret vurdering av hvilke elever/barn og ansatte som eventuelt kan være utsatt for smitte.
  • Alle med elever/barn i den aktuelle skolen eller barnehagen får informasjon hvis en slik situasjon oppstår.

Hvem bør testes, hvor kan jeg testes, hvordan går jeg frem? 

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å bestille time til testing digitalt. Du trenger ikke å ringe koronatelefonen når du bestiller time på nett.

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Her kan du lese mer om smitte og testing

Elever og ansatte med luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal holde seg hjemme

Det viktigste er at alle ansatte og barn med nyoppståtte luftveissymptomer holdet seg hjemme. Når man er feberfri og allmenntilstanden er god, kan barn og ansatte komme tilbake til skole og barnehage.

Barn og ansatte kan komme tilbake til skole og barnehage når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner, som litt hoste eller snørr. Dette gjelder også etter en negativ koronatest.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.

Ansatte og barn med typiske symptomer på kjent pollenallergi som f.eks. rennende nese samt rennende eller kløende øyne, kan møte i barnehagen og skolen som vanlig.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Se Folkehelseinstituttets plakater (flere språk / multilanguages) om: 

Karantene

Munnbind

I Asker er det påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser, samt innendørs på stasjonsområder. Det samme gjelder for reiser med drosje.

Påbudene gjelder ikke for barn under 12 år.

Les mer om bruk av munnbind 

Betaling for plass i barnehage og SFO

Betalingen for plass i barnehage og SFO er gjenopptatt. Det betyr at betalingen for barnehage- og SFO-plass er den samme som før stengingen 12. mars. Betalingen vil være den samme som tidligere, selv om tilbudet er noe redusert sammenlignet med tilbudet før stengingen. Hvis barnehagen eller SFO stenges av kommuneoverlegen eller Helsedirektoratet av smittevernhensyn, skal ikke foreldre betale for plassen.

Selv om barnet må holdes hjemme på grunn av smittevernhensyn, må det betales for plassen i barnehage eller SFO. Hvis barnet ditt har langvarig fravær fra en kommunal barnehage, kan du søke om permisjon og slippe betaling. Hvis du har barn i en privat barnehage, vil muligheten til å søke om permisjon følge av barnehagens vedtekter. Søknad om permisjon må sendes til barnehagen.

Hvis barnet har sykefravær i fire sammenhengende uker eller mer fra SFO, kan det søkes om fratrekk i oppholdsbetalingen. Søknaden må sendes til barnets SFO.

Hvem kan søke om redusert pris og hvordan

Dersom foresatte har fått redusert inntekt som følge av koronapandemien er det mulig å søke om redusert pris. Dette gjøres på ordinær måte.

Skriv til foresatte og ansatte om smittetilfeller

Det sendes informasjon direkte til berørte foresatte og ansatte når det oppstår smittetilfeller i skoler og barnehager. 

Informasjon ved skolestart høsten 2020

Informasjon til foresatte i skoler og barnehager i Asker for høsten 2020:

Opplæringsplikt under pandemien

Alle elever som ikke er i risikogrupper, eller har nær familie som er i risikogruppe, skal møte på skolen etter vanlige regler.

Dersom barnet er i risikogruppe, eller har nær familie i risikogruppe, skal det tilbys opplæring hjemme. Med nær familie menes dem barnet bor sammen med. Det skal normalt kreves legeerklæring som dokumentasjon. Barnet har rett til et undervisningstilbud hjemme tilsvarende det de andre elevene på trinnet har. Bekymring for smitte er ikke gyldig fraværsgrunn.

Foresatte som ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat hjemmeundervisning (opplæringsloven § 2-13). De må da underrette skolen skriftlig om at de velger å oppfylle opplæringsplikten selv.

Foresatte får deretter tilsendt informasjon med retningslinjer for privat hjemmeundervisning i tråd med Utdanningsdirektoratets rundskriv, fra kommunen sentralt. Etter ti dager skrives barnet ut av skolen. Barnet mister da retten til skoleplass på det aktuelle trinnet.

Foresatte kan ikke velge å ha delvis hjemmeundervisning – det er det rektor som avgjør.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, kan du ringe skolen eller barnehagen i åpningstiden.

Se kommunes side med spørsmål og svar om korona 

Se også Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider, www.fhi.no eller ring deres informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Regler og forskrift

Asker forholder seg i hovedsak til de nasjonale tiltakene, men har i tillegg innført ytterligere tiltak på enkelte områder.

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne eksempler på spørsmål som ofte stilles til oss, og svarene på dem.