Informasjon om videregående skoler

Asker kommune er skoleier for barne- og ungdomskolene, og har dessverre ikke detaljert informasjon om koronasituasjonen på de videregående skolene.
For informasjon om de videregående skolene må vi derfor henvise til Viken fylkeskommune, og deres lenker til den enkelte skole.

Finn informasjon om videregående skoler.

Skoler og barnehager under koronapandemien

Her finner du mer informasjon om smitteverntiltak og tilbud i skolene og barnehagene i Asker under koronapandemien.

Illustrasjonsbilde av glade barn

Siste nytt om skoler og barnehager

Kriseledelsen i Asker kommune har besluttet at barnehager og skoler er på gult tiltaksnivå i i trafikklysmodellen fra og med uke 18.

Veiledere om smittevern i skoler og barnehager

Vi gjør alt vi kan for å skape en så normal hverdag som mulig for skoleelever og barnehagebarn, samtidig som vi legger til rette for godt smittevern. Skoler og barnehager samarbeider tett med kommuneoverlegen. 

Asker kommune følger til enhver tid gjeldende veiledere fra Utdanningsdirektoratet for skoler og barnehager og samarbeider tett med kommuneoverlegen.

Her finner du Utdanningsdirektoratets veiledere for skoler og barnehager 

Her finner du regjeringens informasjonsside med kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. 

Blir barn smittet av koronavirus?

Det er påvist smitte hos barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. 

Les mer på FHIs hjemmeside 

Les om korona på ulike språk på helsenorge.no 

Ved påvist smitte hos skoleelev eller barnehagebarn

Når et barn eller en ansatt ved en skole eller i barnehage i Asker får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

  • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av mulige nærkontakter.
  • Kartleggingen gjøres i samråd med skolen eller barnehagen for å få god oversikt over de som har hatt kontakt med vedkommende i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.
  • Det gjøres en helt konkret vurdering av hvilke elever/barn og ansatte som eventuelt kan være utsatt for smitte. De som settes i karantene får beskjed om hvilke datoer karantenen gjelder. 
  • Alle med elever/barn i den aktuelle skolen eller barnehagen får informasjon hvis det har oppstått smitte på skolen/ i barnehagen. 

Smitte i private barnehager og skoler og videregående skoler i Viken fremkommer ikke i vår kommunale oversikt, med mindre det er større utbrudd. Dette gjelder også der smittede ikke har vært på skole/barnehage i smitteførende periode (ferie, allerede i karantene).

Hvem bør testes, hvor kan jeg testes, hvordan går jeg frem? 

Her kan du bestille time til koronatesting på nett. 

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å bestille time til testing digitalt. Du trenger ikke å ringe koronatelefonen når du bestiller time på nett.

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Her kan du lese mer om smitte og testing

Elever og ansatte med luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal holde seg hjemme

Det viktigste er at alle ansatte og barn med nyoppståtte luftveissymptomer holdet seg hjemme. Når man er feberfri og allmenntilstanden er god, kan barn og ansatte komme tilbake til skole og barnehage.

Barn og ansatte kan komme tilbake til skole og barnehage når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner, som litt hoste eller snørr. Dette gjelder også etter en negativ koronatest.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.

Ansatte og barn med typiske symptomer på kjent pollenallergi som f.eks. rennende nese samt rennende eller kløende øyne, kan møte i barnehagen og skolen som vanlig.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Se Folkehelseinstituttets plakater (flere språk / multilanguages) om: 

Karantene

Les mer om karantene og isolasjon på helsenorge.no

Munnbind

Les mer om bruk av munnbind 

Betaling for plass i barnehage og SFO

Betalingen for barnehage og SFO er som normalt og følger fastsatte satser. Asker kommune gir ikke refusjon for betalingen hvis barnet må være hjemme som følge av:

  • karantene på grunn av utenlandsopphold
  • karantene fordi barnet er nærkontakt av mulig smittet person / ansatt i barnehage / SFO
  • barnet har luftveissymptomer og må holdes hjemme til det er symptomfritt
  • en hel avdeling i barnehage eller SFO er stengt på grunn av mulig smittet ansatt / andre barn
  • barnet er i foreldrepålagt karantene

Hvis kommuneoverlegen stenger barnehagen eller SFO, vil det ikke bli påkrevd betaling.

På rødt nivå vil barnehage- og SFO-tilbudet i noen tilfeller bli redusert og organisert på en annen måte enn normalt. På noen skoler vil det være nødvendig at alle ansatte bruker sin tid til oppfølging av barna, og at det derfor ikke blir tilberedt og servert mat. Hvis et slikt tiltak blir langvarig, vil kommunen vurdere å avkorte foreldrebetalingen.

Selv om barnehagen og SFO er på rødt nivå, og det avtales oppholdstid, vil ikke betalingen reduseres. Dette har sammenheng med at foreldre og barn også på rødt nivå, vanligvis har mulighet til å selv bestemme i hvor stor grad de ønsker å benytte barnehage- og SFO-tilbudet. Kommunens kostnader knyttet til barnehage og SFO er videre de samme som normalt, selv om barnas oppholdstid er noe kortere enn vanlig. Dette betyr at kommunen ikke har noen innsparinger i de tilfellene hvor det er avtalt oppholdstid.

Hvis du under pandemien har fått lavere inntekt, kan du har rett til redusert betaling i barnehage eller SFO. Mer informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO, finner du her.

Opplæringsplikt under pandemien

Alle elever som ikke er i risikogrupper, eller har nær familie som er i risikogruppe, skal møte på skolen etter vanlige regler.

Dersom barnet er i risikogruppe, eller har nær familie i risikogruppe, skal det tilbys opplæring hjemme. Med nær familie menes dem barnet bor sammen med. Det skal normalt kreves legeerklæring som dokumentasjon. Barnet har rett til et undervisningstilbud hjemme tilsvarende det de andre elevene på trinnet har. Bekymring for smitte er ikke gyldig fraværsgrunn.

Foresatte som ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat hjemmeundervisning (opplæringsloven § 2-13). De må da underrette skolen skriftlig om at de velger å oppfylle opplæringsplikten selv.

Foresatte får deretter tilsendt informasjon med retningslinjer for privat hjemmeundervisning i tråd med Utdanningsdirektoratets rundskriv, fra kommunen sentralt. Etter ti dager skrives barnet ut av skolen. Barnet mister da retten til skoleplass på det aktuelle trinnet.

Foresatte kan ikke velge å ha delvis hjemmeundervisning – det er det rektor som avgjør.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, kan du ringe skolen eller barnehagen i åpningstiden.

Se også Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider, www.fhi.no eller ring deres informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Regler og forskrift

Asker forholder seg til nasjonale regler og anbefalinger.

Ytterligere informasjon