Informasjon til elever og ansatte som settes i karantene

Under følger viktig informasjon til alle elever og ansatte som er satt i karantene av kommuneoverlegen i Asker.

Det er påvist Covid-19-smitte på skolen.

Ditt barn eller du som ansatt er definert som nærkontakt, og er derfor satt i karantene av kommuneoverlegen.

I meldingen du har fått står det hvor lenge ansatte og elever skal være i karantene. 

Ansatte og elever kan komme tilbake til skolen dagen etter at de  er ferdig med karantenen. 

Smitte og karantene

Karantenen gjelder alle elever og ansatte som har vært i kontakt med en Covid-19-smittet person. Ansatte og elever er satt i karantene for å begrense videre smitte. Det er viktig at alle overholder karantenen og tester seg.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Karantene gjelder også om man blir testet og får negativt svar.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som de pleier.

Fjernundervisning

Elevene som er satt i karantene vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Elevene finner informasjon om læringsaktivitetene på Classroom. Foreldre får informasjon via Vigilo.

Smitteoppsporing i gang

Smittesporingsarbeidet er i gang. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know. 

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Alle nærkontakter (fra og med ungdomsskolealder) til personer som er smittet med Covid-19, bør teste seg.

Det er viktig at elever, foreldre og ansatte følger med, og tar kontakt for å bestille time til testing dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon. Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen og melder fra om det er behov for at nærkontakter på barneskolene bør testes selv uten symptomer. 

Lurer du på om du eller ditt barn kan være smittet med Covid-19?  

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Ta kontakt med skolen om du har spørsmål.

Les mer på våre koronasider. 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen     

NIPHs (Norwegian Institute of Public Health) poster "How much social distance? Keep your distance to help slow down COVID-19".