Informasjon til elever og ansatte som settes i karantene

Du har fått link til denne nettsiden fordi det er påvist smitte med en mutert variant av Covid-19 på skolen. Virusvarianten har en egen oppfølging.

Under følger viktig informasjon til alle elever, ansatte og deres husstandsmedlemmer som er satt i karantene av kommuneoverlegen i Asker.

Ditt barn eller du som ansatt er definert som nærkontakt, og er derfor satt i karantene av kommuneoverlegen. I meldingen du har fått på Vigilo, står det hvor lenge ansatte og elever skal være i karantene. 

Alle som er satt i karantene på grunn av mutert variant av koronaviruset, bør teste seg.

Husstandsmedlemmer til nærkontakter skal også være i karantene inntil negativ test hos nærkontakten.

Ansatte og barn kan komme tilbake til skolen dagen etter at de er ferdig med karantenen. Karantenen kan forkortes med negativ testsvar på dag 8.

Kommuneoverlegen følger situasjonen tett i samråd med Folkehelseinstituttet.

Smitte og karantene

Karantenen gjelder alle elever og ansatte som har vært i kontakt med en Covid-19-smittet person. Ansatte og elever er satt i karantene for å begrense videre smitte. Det er viktig at alle overholder karantenen og tester seg.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Karantene gjelder også om man blir testet og får negativt svar før dag 8.

Husstand til nærkontakter skal også være i karantene inntil negativ test hos nærkontakten.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som de pleier.

Fjernundervisning

Elevene som er satt i karantene vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Elevene finner informasjon om læringsaktivitetene på Classroom. Foreldre får informasjon via Vigilo.

Smitteoppsporing i gang

Smittesporingsarbeidet er i gang. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know. 

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-s19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Alle som er satt i karantene på grunn av mutert variant av koronaviruset, bør teste seg.

Det er viktig at samtlige elever, foreldre og ansatte følger med, og tar kontakt for å bestille time til testing dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Lurer du på om du eller ditt barn kan være smittet med Covid-19?  

Her kan du bestille time digitalt til testing/ Click here to book corona test online.

Dersom du ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08:30-15:30 mandag til fredag, og kl. 09:00-15:00 i helger.
Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider
Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Local information about Covid-19 in various languages.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk
Ta kontakt med skolen om du har spørsmål.

Les mer på våre koronasider. Du kan også lese mer på Folkehelseinstituttets hjemmesider, eller ringe deres informasjonstelefon for publikum: 815 55 015

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen