Informasjon til foreldre og ansatte ved Covid-19-smitte på skolen

Det er påvist Covid-19-smitte på skolen. Nærkontakter til den smittede settes i karantene av kommuneoverlegen.

Du eller barnet ditt er ikke definert som nærkontakt av kommuneoverlegen, og kan møte på skolen eller i barnehagen som normalt, hvis ikke annen informasjon blir gitt fra skolen eller barnehagen.

Vi minner om at hustandsmedlemmer til nærkontakter oppfordres til karantene inntil nærkontakten har testet negativt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene.

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Det er viktig at elever, foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Mistenker du/dere Covid-19-smitte?  

Her kan du bestille time digitalt til testing/Click here to book corona test online.

Dersom dere ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan dere ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk/other languages

Husk at ingen skal møte på skolen hvis de er syke. 

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Les mer på våre koronasider. 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen     

NIPHs (Norwegian Institute of Public Health) poster "How much social distance? Keep your distance to help slow down COVID-19".