Informasjon til foreldre til barn og ansatte i barnehager som settes i karantene

Under følger viktig informasjon til alle foresatte til barn og ansatte som er satt i karantene av kommuneoverlegen i Asker.

Det er påvist Covid-19-smitte i barnehagen.

Ditt barn eller du som ansatt er definert som nærkontakt, og er derfor satt i karantene av kommuneoverlegen.

I beskjeden du har fått står det hvor lenge ansatte og barnehagebarn skal være i karantene.

Ansatte og barn kan komme tilbake til barnehagen dagen etter at de  er ferdig med karantenen. 

Smitte og karantene

Karantenen gjelder alle barn og ansatte som har vært i kontakt med en Covid-19-smittet person. Ansatte og elever er satt i karantene for å begrense videre smitte. Det er viktig at alle overholder karantenen og tester seg.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Karantene gjelder også om man blir testet og får negativt svar.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre barn og ansatte kan møte i barnehagen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Smittesporingsarbeidet er i gang. Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know. 

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Det er viktig at foreldre og ansatte følger med, og tar kontakt for å bestille time til testing dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Lurer du på om du eller ditt barn kan være smittet med Covid-19?  

Her kan du bestille time digitalt til testing/ Click here to book corona test online.

Dersom du ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08:30-15:30 mandag til fredag, og kl. 09:00-15:00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Husk at ingen skal møte i barnehagen når de er syke.

Ta kontakt med barnehagen om du har spørsmål.

Les mer på våre koronasider. 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for barnehage, Bodil Moe

NIPHs (Norwegian Institute of Public Health) poster "How much social distance? Keep your distance to help slow down COVID-19"