Informasjon til foreldre til barn og unge og til ansatte som settes i karantene

Det er påvist smitte på din skole eller barnehage og kommuneoverlegen går ut fra at dette er mutert variant av Covid-19.

Ditt barn eller du som ansatt er definert som nærkontakt, og er derfor satt i karantene av kommuneoverlegen.

Alle som er satt i karantene på grunn av mutert variant av koronaviruset, skal teste seg. Testing anbefales ved oppstart av karantene og 7 døgn etter siste smittekontakt.

VIKTIG: Husstandsmedlemmer til nærkontakter settes i ventekarantene inntil nærkontakt har testet negativ.

Kommuneoverlegen følger situasjonen tett i samråd med Folkehelseinstituttet.

Karantene

Karantenen gjelder alle som har vært i nærkontakt med en Covid-19-smittet person. Alle nærkontakter skal i karantene. Karantenen varer i 10 døgn etter siste smittekontakt, men kan forkortes dersom nærkontakten tester negativt 7 døgn etter siste smittekontakt.

De som bor sammen med nærkontakten, settes i ventekarantene inntil nærkontaktens første test er negativ.

Karantene begrenser videre smitte, derfor er det viktig at alle overholder den.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med.

Her finner dere mer informasjon fra helsenorge.no om karanteneregler

Testing

Alle som har hatt nærkontakt med en som er smittet skal teste seg. Testing gjøres ved oppstart av karantene og på dag 7 etter siste smittekontakt. FHI anbefaler også testing av barn, da brukes tester som er mindre ubehagelige.

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpustethet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Oppstår disse symptomer bør du bestille time til testing.

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Får jeg mer informasjon om smitteutbruddet? 

Ved større smitteutbrudd vil det komme ny informasjon fra kommuneoverlegen. Ved enkeltstående smittetilfeller, som ikke påvirker ordinær drift eller setter noen flere elever eller lærere i karantene, vil det ikke sendes ut ytterligere informasjon.

Husk at ingen skal møte på skolen eller i barnehagen når de er syke.

Ta kontakt med skolen eller barnehagen om du har spørsmål.

Les mer på våre koronasider 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp