Informasjon til foreldre til barn og ansatte i barnehager ved Covid-19-smitte

Det er påvist Covid-19-smitte i barnehagen. Nærkontakter til den smittede settes i karantene av kommuneoverlegen.

Du eller barnet ditt er ikke definert som nærkontakt av kommuneoverlegen, og kan møte i barnehagen som normalt. 

Her finner dere informasjon om karantenereglene 

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Det er viktig at foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Mistenker du Covid-19-smitte?  

Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt/Click here to book corona test online

Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider

Informasjon på ulike språk/information in various languages 

Husk at ingen skal møte i barnehagen når de er syke.

Ta kontakt med barnehagen om dere har spørsmål.

Les mer på våre koronasider. 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for barnehage Bodil Moe 

NIPHs (Norwegian Institute of Public Health) poster "How much social distance? Keep your distance to help slow down COVID-19"