Til alle foresatte i Asker

Økende smitte i Asker legger press på koronatelefonen og testkapasiteten.

Tilpasset gult tiltaksnivå

Dessverre øker koronasmitten igjen, og vi tester rekordmange i kommunen vår. Smitten er i hovedsak i aldersgruppen 10-19 år.

Årsaken til smitteøkningen blant barn og unge er den mer smittsomme deltavarianten av viruset, i tillegg til sommerferie og skolestart. For å få ned smitten besluttet Asker å gå over til tilpasset gult tiltaksnivå i skoler og barnehager. Skoler og barnehager med veldig høy smitte blir satt på rødt nivå ved behov.  

Økt press på koronatelefonen - vi tar kontakt med deg

Den økte smitten fører til et stort press på koronatelefonen vår. Er du eller barnet ditt nærkontakt til en smittet på en skole eller i en barnehage? Da vil skolen eller barnehagen kontakte dere med tidspunkt og gjennomføring av koronahurtigtest. Får barnet ditt positiv test, skal dere kontakte koronatelefonen. 

Har du symptomer? 

Får du eller barnet ditt symptomer på korona, hold dere hjemme og bestill koronatest på våre nettsider. Her legger vi ut alle ledige timer, så raskt det lar seg gjøre. Hvis det ikke ligger ledige timer ute, sjekk igjen om kort tid, da nye timer legges ut forløpende.

Kommuneoverlegen minner om god hånd- og hostehygiene, 1-metersregelen og anbefaler å redusere antall nærkontakter på fritiden.

Takk for at vi sammen jobber for å holde smitten nede i kommunen vår.

Vennlig hilsen,

kommuneoverlege Meera Grepp