Til alle foresatte i askerbarnehagene

Mandag 3. mai går alle barnehagene i Asker over til gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det er viktig at smittevernet fortsatt blir opprettholdt, både i barnehagen og på fritiden.

De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning av Covid-19 i barnehagene våre er:

Syke personer skal ikke være i barnehagen

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer.

God hygiene

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

Redusert kontakt mellom personer

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Det er summen av tiltak som gir best effekt 

Det er summen av smitteverntiltak som er innført nasjonalt og lokalt og som gjelder i og utenfor barnehagen som gir best effekt.

Noen av våre viktigste tiltak på gult nivå er:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort
  • Faste ansatte per kohort
  • To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis ute
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
  • Unngå trengsel og store samlinger

Åpningstid

Alle kommunale barnehager har ordinær åpningstid under gult nivå.

Levering og henting

Foresatte kan følge barna inn i barnehagen. Følg med på lokale tilpasninger som hindrer trengsel i garderoben i din barnehage.

Måltid

Alle barn må ha med matpakke for hele dagen. Det blir ikke servert mat i de kommunale barnehagene inntil videre. Private barnehager bestemmer selv om de skal ha matservering. Barna skal ikke dele mat og drikke.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke, er i karantene eller i isolasjon. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå. Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen.

Når kan barna komme tilbake til barnehagen (Folkehelseinstituttet).

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. Generelt anbefaler FHI bred testing for både voksne og barn med symptomer.

Bestill time til gratis koronatest i Asker her.

Renhold

Ved gult nivå skal barnehagene ha forsterket renhold. Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte.

Redusert kontakt mellom personer

På gult nivå regnes hele avdelinger som en kohort. To og to kohorter/avdelinger kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagehverdagen, samarbeidet skal fortrinnsvis foregå ute. Ansatte som ikke tilhører samme kohort skal holde minst en meter avstand til kollegaer utenom egen kohort.

Ytterligere informasjon

Alle våre smitteverntiltak under koronapandemien er utarbeidet i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med kommuneoverlegen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med din barnehage.

Vennlig hilsen

Kommunalsjef barnehage

Bodil Moe