Til alle foresatte i askerskolen

Det er økende smitte blant barn og unge i Asker kommune, og svært mange må testes når det oppstår smitte i en barnehage eller på en skole fordi vi er på grønt tiltaksnivå. Tiltaksbyrden i pandemien skal være så lav som mulig for barn og unge.

Fra og med mandag 30. august forsterker vi grønt tiltaksnivå i trafikklysmodellen med følgende tiltak, for å redusere antall nærkontaker mellom barn og unge i skoler og barnehager: 

  • En avdeling /en klasse er en kohort. En kohort kan samarbeide med en annen kohort, men ikke ha nærkontakt med andre. Dette gjelder også i utelek. Det er ingen tidsbegrensning på samarbeidet.
  • Barnehagen/skolen må fordele uteområder slik at to og to kohorter kan oppholde seg der.
  • Fag som undervises på tvers av klasser kan gå som normalt, men kohortene holdes adskilt med faste plasser.
  • I SFO-tiden vil barn fra flere kohorter kunne være sammen, de ansatte vil sørge for en god oppdeling også her
     

Smitte og testing

Det viktigste er at alle ansatte og barn med nyoppståtte luftveissymptomer holder seg hjemme, og bestiller time til testing på kommunens koronaklinikk på Vardåsen.

Helsemyndighetene har bestemt at barn og unge under 18 år kan inngå i et testregime i stedet for å være i smittekarantene. Bestemmelsen har hatt virkning fra 16. august. Her kan du lese mer om hvordan Asker gjennomfører testing i skoler og barnehager, og hvordan du gjennomfører en hjemmetest.

Fullvaksinerte og de som har gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder har unntak for smittekarantene som ellers gjelder for nærkontakter av en smittet. Les mer om karanteneregler her.

Unge som gjennomfører testløpet i stedet for karantene, og som får symptomer på koronasmitte, må ta en vanlig test på teststasjonen selv om de har hatt en negativ hurtigtest hjemme.

Vi følger nøye med på smittesituasjonen, og ved en ytterligere økning i Asker vil tiltaksnivå revurderes.

Tusen takk for innsatsen dere gjør for å holde smitten nede i kommunen vår. 

Les mer på kommunens egen side om skoler og barnehager under koronapandemien.

Vennlig hilsen,

Kommuneoverlege

Meera Grepp