Smittesituasjonen i Asker

Ukesrapporter Covid-19

Ukesrapporter om smittesituasjonen - detaljer om blant annet alder, geografisk fordeling, R-tall, test-tall, vaksinasjonstall og sykehusinnleggelser.