Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Smittetall for Asker

På denne siden kan du se hvordan koronasmitten utvikler seg i Asker dag for dag.

Annen koronainformasjon, pressemeldinger og status fra kriseledelsen finner du her.

Vi tar forbehold om at det kan oppstå feil i den daglige rapporteringen, noe som kan skyldes forsinkelser/avvik i ulike registreringssystemer. 

Totalt har 598 personer i Asker fått påvist Covid-19 så langt. Det er registrert 10 koronarelaterte dødsfall i kommunen siden mars.

26. november

Det er fem nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. To menn og tre kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, to er i 50-årene, én er i 60-årene og én er i 70-årene. Alle fem er smittet i Norge. 356 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 598 askerbøringer fått påvist korona siden mars. 

25. november

Det er 15 nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. 10 menn og 5 kvinner er smittet med korona. Fire av de smittede er i aldersgruppen 10-19 år, fire personer er i 20-årene, én er i 30-årene, én er i 40-årene, tre er i 50-årene, én er i 60-årene og én er i 70-årene. Alle 15 er smittet i Norge. 329 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totakt har 593 personer fått påvist Covid-19 siden mars. 

24. november

11 personer i Asker fikk påvist Covid-19 tirsdag; seks menn og fem kvinner. En av de smittede er i aldersgruppen 0-9 år, to personer er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 30-årene, én er i 40-årene, tre personer er i 50-årene, én er i 70-årene og én er i 80-årene. Alle er smittet i Norge. 358 mennesker er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 578 personer fått korona i Asker siden mars.

23. november 

Det er registrert ni nye smittetilfeller i Asker det siste døgnet. Fem menn og fire kvinner er smittet. Én er i aldersgruppen 0-9 år, én er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 30-årene, to er i 40-årene og tre personer er i 50-årene. Alle ni er smittet i Norge. 373 personer er testet for Covid-19 ved kommunens koronaklinikk mandag. Totalt har 567 askerbøringer fått påvist korona siden mars. 

22. november 

Det er registrert ni nye smittetilfeller i Asker søndag. Fem menn og fire kvinner er smittet med Covid-19. Én av de smittede er i tenårene, én er i 20-årene, to er i 30-årene, tre er i 40-årene, én er i 50-årene og én er i 60-årene. Alle ni er smittet i Norge. Totalt har 558 personer fått korona i Asker siden mars. 

21. november

Åtte askerbøringer fikk påvist Covid-19 lørdag: fem menn og tre kvinner. To av de smittede er 0-8 år, én er 10-19 år, én er i 20-årene, to er i 30-årene, én er i 40-årene og én er i 70-årene. Syv er smittet i Norge, én i utlandet. 202 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 549 personer i Asker fått korona siden mars.

20. november

16 askerbøringer fikk påvist Covid-19 fredag: ni menn og syv kvinner. Fire av de smittede er 10-19 år, to er i 20-årene, én er i 30-årene, tre er i 40-årene, tre er i 50-årene, to er i 60-årene og én i 70-årene. Alle 16 er smittet i Norge. 262 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 541 personer i Asker fått korona siden mars.

19. november

17 askerbøringer fikk påvist Covid-19 torsdag: 11 menn og seks kvinner. To av de smittede er under 10 år, tre er i tenårene, fire er i 20-årene, to er i 30-årene, tre er i 40-årene og tre er i 50-årene. Én av de smittede er smittet i utlandet. 324 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 526 personer fått korona siden mars.

18. november

16 askerbøringer fikk påvist Covid-19 onsdag: fem menn og 11 kvinner. Seks av de smittede er i 30-årene, fire er i 40-årene, fem er i 50-årene og én er i 70-årene. Alle 16 er smittet i Norge. 282 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 509 personer fått korona siden mars. 

17. november 

Det er registrert 17 nye smittetilfeller i Asker tirsdag. Det er snakk om åtte menn og ni kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, to er tenåringer, tre personer er i 20-årene, tre personer er i 30-årene, seks askerbøringer er i 40-årene, én er i 50-årene og én er i 70-årene. 16 er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 347 personer er testet for Covid-19 tirsdag. Totalt har 493 personer i Asker fått påvist korona siden mars. 

16. november

Det er registrert tolv nye smittetilfeller i Asker siste døgn - seks menn og seks kvinner. Det er snakk om tre i tenårene, to personer i 20-årene, tre personer i 30-årene, tre personer i 50-årene, og én i 60-årene. Elleve er smittet i Norge, og én i utlandet. 347 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 476 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

15. november 

Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller i Asker søndag 15. november. 

14. november

Det er registrert 16 nye smittetilfeller i Asker siste døgn - 14 menn og to kvinner. Det er snakk om én person 0-10 år, fire i tenårene, tre personer i 20-årene, én person i 30-årene, tre personer i 40-årene, to i 50-årene, én i 70-årene og én 80-årene. 15 er smittet i Norge, og én i utlandet. 195 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 464 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

13. november

Det er registrert seks nye smittetilfeller i Asker siste døgn - tre menn og tre kvinner. Det er en snakk om én person i 20-årene, 2 personer i 30-årene, to personer i 40-årene og én person i 60-årene. 5 er smittet i Norge, og 1 i utlandet. 332 askerbøringer er testet for korona fredag. Totalt har 448 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

12. november 

Det er registrert sju nye smittetilfeller i Asker siste døgn. Tre menn og fire kvinner er smittet. Det er en snakk om ett barn (0-10 år), en tenåring, to personer i 30-årene og tre personer i 40-årene. 359 askerbøringer er testet for korona torsdag. Totalt har 442 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

11. november

Fire personer fikk påvist Covid-19 i Asker i går, onsdag 11. november. Det er snakk om to menn og to kvinner. To av de smittede er i 40-årene og to er i 50-årene. Alle fire er smittet i Norge. 442 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 435 mennesker i Asker fått påvist korona siden mars. (tallet ble korrigert kl. 21 torsdag)

10. november 

Sju personer er registrert smittet i Asker det siste døgnet; fire kvinner og tre menn. Én er i tenårene, to er i 20-årene, én er i 30-årene, to personer eri 40-årene, og én er i 60-årene. Seks askerbøringer er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 360 personer er testet tirsdag. 431 personer er registrert smittet i Asker så langt.  

9. november 

Ni nye smittede er registrert i Asker mandag 9. november: fem menn og fire kvinner. Sju personer er smittet i Norge, mens to er smittet på reise i utlandet. Én av de smittede er i tenårene, én er i 20-årene, tre personer er i 30-årene, én er i 40-årene, én er i 50-årene og én person er i 60-årene. 324 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 424 askerbøringer fått påvist korona siden mars. 

8. november

Det er registrert fem smittetilfeller i Asker søndag 8. november; to menn og tre kvinner. Én av de smittede er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 30-årene, én er i 40-årene og én person er i 50-årene. Alle fem er smittet i Norge. Totalt har 415 personer fått påvist smitte i Asker siden mars. 

7. november

Det er registrert 12 smittede i Asker lørdag 7. november. Det er snakk om åtte menn og fire kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, én i tenårene, to i 20-årene, én i 30-årene, én i 40-årene, tre personer er i 50-årene og to er i 70-årene. Alle 12 er smittet i Norge. 184 personer er testet ved kommunens koronaklinikk lørdag. Totalt har 410 personer i Asker fått påvist koronasmitte siden mars.

6. november

Det er registrert 9 smittede i Asker fredag 6. november. Det er snakk om fire menn og fem kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, to i 20-årene, to i 30-årene, tre er i 40-årene, én personer er i 50-årene. 8 personer er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 376 personer er testet ved kommunens koronaklinikk torsdag. Totalt har 398 personer i Asker fått påvist koronasmitte siden mars.

5. november 

Det er registrert 7 smittede i Asker torsdag 5. november. Det er snakk om tre menn og fire kvinner. Én av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, én er i tenårene, én er i 30-årene, to er i 40-årene, én personer er i 50-årene, én person er i 60-årene. 6 mennesker er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 375 personer er testet ved kommunens koronaklinikk torsdag. Totalt har 389 askerbøringer fått påvist koronasmitte siden mars. 

4. november

Det er registrert 16 smittede i Asker onsdag 4. november. Det er snakk om åtte menn og åtte kvinner. To av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, to personer er i tenårene, to er i 20-årene, én er i 30-årene, fire personer er i 40-årene, to personer er i 50-årene, én person er i 60-årene og to er i 70-årene. 15 mennesker er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 317 personer er testet ved kommunens koronaklinikk onsdag. Totalt har 382 askerbøringer fått påvist koronasmitte siden mars. 

3. november

Det er registrert sju nye smittede i Asker tirsdag 3. november. Det er snakk om fire menn og tre kvinner. To av de smittede er i 20-årene, tre er i 30-årene, én er i 60-årene og én er i tenårene. Seks personer er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 576 personer er testet ved kommunens koronaklinikk tirsdag. Hittil har 366 personer i Asker fått påvist  koronasmitte. 

2. november

Fem personer fikk påvist Covid-19 i Asker mandag 2. november; to menn og tre kvinner. To av dem er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 40-årene og én person er i 70-årene. Fire askerbøringer er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 416 personer er testet ved kommunens koronaklinikk mandag. Totalt har 359 personer fått påvist Covid-19 i Asker siden mars. 

1. november

Det er ikke registrert nye tilfeller av korona i Asker søndag 1. november. 

31. oktober

Seks nye personer har fått påvist Covid-19 i Asker det siste døgnet. Fire menn og to kvinner. To av de smittede er mellom 10-20 år, én av de smittede er i 20-årene, to er i 40-årene, én i 50-årene. Fire er smittet i Norge, to i utlandet. Vi har ikke antall personer testet ved kommunens teststasjon lørdag. Totalt er det registrert 354 smittetilfeller i Asker siden mars.

30. oktober

Seks nye personer har fått påvist Covid-19 i Asker det siste døgnet. Tre menn og tre kvinner. En av de smittede er i 20-årene, en person i 30-årene, to er i 40-årene, to i 60-årene. Alle seks er smittet i Norge. 277 personer er testet ved kommunens teststasjon fredag. Totalt er det registrert 348 smittetilfeller i Asker siden mars.

29. oktober

Fem nye personer har fått påvist Covid-19 i Asker det siste døgnet. Det er snakk om to menn og tre kvinner. En av de smittede er i aldersgruppen 0-10 år, to personer er i 20-årene og to er i 50-årene. Alle fem er smittet i Norge. 297 personer er testet ved kommunens teststasjon torsdag. Totalt er det registrert 342 smittetilfeller i Asker siden mars.  

28. oktober 

Seks personer fikk påvist Covid-19 i Asker onsdag 28. oktober: fire menn og to kvinner. Én person er i tenårene, én er i 20-årene, én er i 40-årene, to personer er i 50-årene og én er i 70-årene. Fire er smittet i Norge, mens to er smittet i utlandet. 254 askerbøringer er testet ved kommunens koronaklinikk onsdag. Totalt har 337 personer i Asker fått påvist koronasmitte siden mars.  

27. oktober

Fem personer fikk påvist Covid-19 i Asker tirsdag 27. oktober: tre kvinner og to menn. Tre personer i 30-årene, én i 40-årene og én i 60-årene. Fire er smittet i Norge. Totalt er det registrert 331 smittetilfeller i Asker siden mars. 435 er testet ved kommunens koronaklinikk tirsdag.

26. oktober

Fem personer fikk påvist Covid-19 i Asker mandag 26. oktober: to kvinner og tre menn. Én person 0-10 år, to i 40-årene, én i 50-årene og én i 70-årene. Alle er smittet i Norge. Totalt er det registrert 326 smittetilfeller i Asker siden mars. 362 er testet ved kommunens koronaklinikk mandag.

25. oktober

Seks personer fikk påvist Covid-19 i Asker søndag 25. oktober: tre kvinner og tre menn. Én person 10-20 år, én i 20-årene, to i 40-årene, én i 50-årene og én i 60-årene. Fem er smittet i Norge og én i utlandet. Totalt er det registrert 321 smittetilfeller i Asker siden mars.

24. oktober

Fire personer fikk påvist Covid-19 i Asker lørdag 24. oktober: én kvinne og tre menn. Én person 0-10 år, én person 10-20 år, én i 40-årene, én i 50-årene. Alle fire er smittet i Norge. 188 personer er testet ved kommunens koronaklinikk lørdag. Totalt er det registrert 315 smittetilfeller i Asker siden mars.

23. oktober

Åtte personer fikk påvist Covid-19 i Asker fredag 23. oktober: tre kvinner og fem menn. Én person 0-10 år, to personer 10-20 år, én i 20-årene, én i 30-årene, tre i 40-årene. Alle åtte er smittet i Norge. 213 personer er testet ved kommunens koronaklinikk fredag. Totalt er det registrert 311 smittetilfeller i Asker siden mars.

22. oktober 

Seks personer fikk påvist Covid-19 i Asker torsdag 22. oktober: fire kvinner og to menn. To personer er i 20-årene, én er i 30-årene, én er i 40-årene og to er 50-årene. Alle seks er smittet i Norge. 238 personer er testet ved kommunens koronaklinikk torsdag. Totalt er det registrert 303 smittetilfeller i Asker siden mars. 

21. oktober

Onsdag 21. oktober fikk én mann og én kvinne i Asker påvist Covid-19. Begge er i 40-årene. Den ene er smittet i Norge, mens den andre er smittet i utlandet. 238 personer er testet for korona ved kommunens koronaklinikk onsdag. Totalt har 297 personer i Asker fått påvist korona siden mars. 

20. oktober

Tirsdag 20. oktober fikk to menn påvist Covid-19. De er i 20- og 30-årene, og begge ble smittet i utlandet. 196 personer ble testet ved kommunens koronaklinikk tirsdag. Totalt har 295 personer i Asker fått påvist Korona så langt. 

19. oktober

Mandag 19. oktober er det registrert tre nye smittetilfeller i Asker: to menn og én kvinne. To av personene er i 40-årene, mens én er i 50-årene. Én er smittet i Norge, mens to personer er smittet etter en reise til utlandet. 275 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 293 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars. 

18. oktober

Søndag 18. oktober er det registrert tre nye smittede i Asker kommune. To menn og én kvinne. De smittede er i 30- og 50-årene. To av dem er smittet i Norge, mens én person er smittet i utlandet. Totalt har 290 personer i Asker fått påvist Covid-19. 

17. oktober

Lørdag 17. oktober har tre personer testet positivt for Covid-19. Det er snakk om to menn og én kvinne. De smittede er i 20-, 30- og 40-årene. Alle er smittet i Norge. 94 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 287 personer i Asker fått påvist Covid-19 siden mars.

16. oktober

Fredag 16. oktober fikk tre nye askerbøringer påvist Covid-19: to menn og én kvinne. De tre smittede er to voksne i 30- og 40-årene, og et barn mellom 0-10 år. To av dem er smittet i Norge, mens en person er smittet i utlandet. 187 personer ble testet for korona ved kommunens koronaklinikk fredag. Totalt er 284 personer registrert smittet i Asker siden mars.

15. oktober 

Torsdag 15. oktober fikk to personer i Asker påvist Covid-19. Det er snakk om én mann og én kvinne. De er i tenårene og i 30-årene. Begge er smittet i Norge. 210 personer er tetstet ved kommunens koronaklinikk torsdag. 281 personer i Asker har fått påvist koronasmitte så langt. 

14. oktober

Onsdag 14. oktober testet fire askerbøringer postitivt for Covid-19. Alle fire er kvinner. Tre av dem er i 40-årene, mens én er i 60-årene. Tre er smittet i Norge, mens én er smittet i utlandet. 235 personer er testet ved kommunens koronaklinikk onsdag. Totalt har 279 personer i Asker fått påvist Covid-19 så langt. 

13. oktober

Tirsdag 13. oktober fikk tre menn påvist korona. Disse tre er i 20-, 40- og 60-årene. To er smittet i Norge, mens én mann er smittet i utlandet. 251 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. 271 personer i Asker er registrert smittet så langt. 

12. oktober 

Mandag 12. oktober ble det registrert ett nytt smittetilfelle i Asker: en mann i 30-årene. 300 personer er testet ved kommunens koronaklinikk. Totalt har 272 personer fått påvist Covid-19 så langt.