Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Smittevern ved våre bo-og omsorgssentre

Om tiltak, restriksjoner og smittevernrutiner ved våre bo- og omsorgssentre under koronapandemien.

Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19.

Slik foregår besøkene ved våre bo- omsorgssentre

Helsedirektoratets nye nasjonale veileder for besøk i helse- og omsorgssentre gjør at vi nå kan åpne opp for innendørs besøk i kontrollerte former.

Les mer om hvordan vi gjennomfører besøkene våre her.

Til deg som har vært på utlandsreise

Grunnet økende koronasmitte i samfunnet innfører Asker kommune besøksrestriksjoner ved bo- og omsorgssentre for deg som har vært på utenlandsreise.


Besøkende, som har vært på reise utenfor Norge, bes om å ikke komme på besøk før det er gått 10 dager etter hjemkomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av hviket land du har besøk og av oppholdets lengde.

Vi jobber kontinuerlig med å holde smitten borte fra våre bo- og omsorgssentre for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt, og håper på forståelse for restriksjonen. Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

Ved påvist smitte

Dersom en beboer eller en ansatt ved en av våre bo- og omsorgssentre får påvist covid-19, følger Asker kommune retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Ønsker du mer informasjon? 

Kontakt ditt bo- og omsorgssenter.

Det er til enhver tid gjeldende smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som er førende for Asker kommunes smittevernrutiner.