Besøk i bo- og omsorgssenter og omsorgsboliger

Alle våre bo- og omsorgssentre er åpne for besøkende, men vi må fortsatt følge noen retningslinjer for besøk.

Kort fortalt

Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19.

Asker kommune følger anbefalinger fra nasjonale myndigheter, Helsedirektoratets nasjonale veileder og råd fra kommuneoverlegen når vi gjennomfører besøk ved våre bo- og omsorgsinstitusjoner.

Rutiner for besøk

Smittesporing

For å sikre smittesporing kan du bruke den digitale løsningen for å registrere ditt besøk, eller registrere deg i besøksprotokollen når du kommer.   

Her kan du bestille time digitalt

Du kan ikke komme på besøk hvis du

  • er syk
  • er i innreisekarantene 
  • er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

Vi jobber kontinuerlig med å holde smitten borte fra våre bo- og omsorgssentre for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt. Vi kan gjøre individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller. 

Les mer om nasjonale retningslinjer for innreisekarantene. 

Ved påvist smitte

Dersom en beboer eller en ansatt ved en av våre bo- og omsorgssentre får påvist covid-19, følger Asker kommune retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Det er til enhver tid gjeldende smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som er førende for Asker kommunes smittevernrutiner.

For mer informasjon