Besøk i bo- og omsorgssenter og omsorgsboliger

Alle våre bo- og omsorgssentre er åpne for besøkende, men husk å følge besøksreglene.

Kort fortalt

Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19.

Asker kommune følger anbefalinger fra nasjonale myndigheter, Helsedirektoratets nasjonale veileder og råd fra kommuneoverlegen når vi gjennomfører besøk ved våre bo- og omsorgsinstitusjoner under koronapandemien. 

Regler og rutiner for besøk

Rutiner ved besøk i våre bo- og omsorgssentre  

Rutiner ved besøk i omsorgsboliger 

Slik kontakter du bo- og omsorgssentrene 

Du kan melde besøk ved å bruke den digitale timebestillingsordningen eller ringe.

For å sikre smittesporing, foretrekker vi at du bruker den digitale løsningen for å bestille tid. 

Her kan du bestille time digitalt

Du må kontakte ditt bo- og omsorgssenter (her finner du kontaktinformasjon) i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk.

Du kan ikke komme på besøk hvis du

  • er syk
  • har vært utenfor Norge de siste ti dagene
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.

Vi jobber kontinuerlig med å holde smitten borte fra våre bo- og omsorgssentre for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt, og håper på forståelse for restriksjonene. Vi kan gjøre individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller. 

Til deg som har vært på utlandsreise

Grunnet økende koronasmitte i samfunnet innfører Asker kommune besøksrestriksjoner ved bo- og omsorgssentre for deg som har vært på utenlandsreise.

Besøkende, som har vært på reise utenfor Norge, bes om å ikke komme på besøk før det er gått 10 dager etter hjemkomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av hviket land du har besøk og av oppholdets lengde.

Vi jobber kontinuerlig med å holde smitten borte fra våre bo- og omsorgssentre for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt, og håper på forståelse for restriksjonen. Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

Ved påvist smitte

Dersom en beboer eller en ansatt ved en av våre bo- og omsorgssentre får påvist covid-19, følger Asker kommune retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Infoskriv sendt til pårørende finner du her.

Ønsker du mer informasjon? 

Kontakt ditt bo- og omsorgssenter.

Det er til enhver tid gjeldende smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som er førende for Asker kommunes smittevernrutiner.

Regler og forskrift

Asker forholder seg til nasjonale tiltak.