Besøk i omsorgsboliger for eldre

Vi er svært glade for at det nå er lettere å komme på besøk ved våre omsorgsboliger.

Anbefalingene for besøk er basert på retningslinjer fra nasjonale myndigheter og kommuneoverlegen i Asker kommune, og gjelder fra 18. juni.

Dette gjelder nå:

  • Det er åpent for besøk alle ukedager. Besøk kan også foregå i fellesarealene. Det bes om at det tas hensyn til andre beboere som oppholder seg der.
  • Besøkende som ikke er vaksinert anbefales å bruke munnbind dersom de ikke kan opprettholde 1 meters avstand til den de besøker, andre beboere og ansatte.
  • Besøkende behøver ikke å «bestille» time for besøk, men vi anbefaler registrering for å lette en eventuell smittesporing.
  • Beboere kan delta på besøk og turer. Det forutsettes at smittevernregler følges uavhengig av vaksinasjonsstatus.
  • Om alle er vaksinert, er det ikke begrensninger på antall kontakter (familiemedlemmer/venner) beboer kan være i kontakt med i gjennom en uke.

Omsorgsboligen vil fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert.

Vi minner om at:

  • Håndhygiene må utføres før og etter besøket.
  • For å sikre smittesporing oppfordres besøkende å registrere ved digital bookingløsning eller besøksprotokoll.
  • Besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer eller være i innreisekarantene/karantene
  • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk, ber vi om at dette meldes til avdelingsleder. 

Vi har flere restriksjoner enn samfunnet for øvrig fordi vi er en helsetjeneste med sårbare beboere og må ta driftsmessige hensyn.

Ta kontakt med avdelingsleder ved din omsorgsbolig, hvis du har spørsmål.