Besøk i våre korttidsavdelinger ved våre sykehjem (bo- og omsorgssentre)

Vi er svært glade for at det nå er lettere å komme på besøk på våre korttidsavdelinger.

Anbefalingene for besøk er basert på retningslinjer fra nasjonale myndigheter og kommuneoverlegen i Asker kommune, og gjelder fra 18. juni 2021.

Dette gjelder nå:

 • Åpent for besøk mellomklokken 13.30 og 18.30 alle ukedager
 • Besøkende behøver ikke «bestille» time for besøk, men vi anbefaler registrering for å lette en eventuell smittesporing.
 • Besøket må inntil videre foregå på beboers sitt rom, og besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealene. 
 • Beboer og besøkende behøver ikke bruke munnbind på beboers rom hvis begge er vaksinert.
 • Besøkende som ikke er vaksinert anbefales å opprettholde 1 meters avstand til den de besøker, andre beboere og ansatte.
 • Beboere kan delta på besøk og turer. Det forutsettes at smittevernregler følges uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Om alle er vaksinert, er det ikke begrensninger på antall kontakter (familiemedlemmer/venner) beboer kan være i kontakt med i gjennom en uke.

Korttidsavdelinger vil fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert.

Vi minner om at:

 • Håndhygiene må utføres før og etter besøket.
 • For å sikre smittesporing oppfordres besøkende å registrere ved digital bookingløsning eller besøksprotokoll.
 • Besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer eller være i innreisekarantene/karantene
 • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk, ber vi om at dette meldes til korttidsavdelingen

Vi har flere restriksjoner enn samfunnet for øvrig fordi vi er en helsetjeneste med sårbare beboere og må ta driftsmessige hensyn.

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder dersom du har spørsmål.