Slik gjennomfører vi besøk ved våre bo- og omsorgssenterne i Asker

Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid, og de ansatte har fulgt mange smittevernrutiner. Vi er svært glade for å kunne meddele at regjeringen endrer flere av rådene for besøk, slik at det blir lettere å besøke eldre på våre bo- og omsorgssentre.

Rådene er basert på anbefalinger fra nasjonale myndigheter og kommuneoverlegen i Asker kommune, og gjelder fra mandag 08. februar.

Viktige endringer ved våre sykehjem

  • Besøk trenger ikke lenger å avklares med sykehjemmet i forkant. Det bør vurderes å avklare besøk i forkant, hvis mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
  • Besøkende må fortsatt opprettholde 1 meters avstand til den de besøker, andre beboere og ansatte. Beboere som er vaksinert kan ha nær kontakt med et begrenset antall besøkende som ikke er vaksinert, og at dette er de samme personene over tid.
  • Besøk på sykehjem kan foreløpig ikke foregå i fellesarealer fordi det er beboere og ansatte som ikke er vaksinert.
  • Dette er tillatt med besøk utenfor sykehjemmet men fortsatt anbefalt at besøk utenfor sykehjemmet begrenses inntil videre.

Kan ha fysisk kontakt

Om både beboer og den besøkende er fullvaksinert kan de ha fysisk kontakt. Beboer som er vaksinert kan ha nærkontakt med noen faste besøkende som ikke er vaksinert

Det tar 1-2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse. Det kan ikke utelukkes at våre beboere blir smittet med Covid-19 og kan smitte andre, men ved full vaksinasjon vil de få betydelig mindre symptomer.

Enkelte beboere blir ikke vaksinert. Dette kan skyldes det ikke anbefales av helsemessige årsaker eller at de ikke ønsker å bli vaksinert.

Bo- og omsorgssentrene vil fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert.

Omsorgsboliger for eldre og korttidsavdelinger

Gjeldende besøksrutiner for omsorgsbolig for eldre og ved korttidsavdelinger opprettholdes, fordi ikke alle beboere her er vaksinert.

Vi minner om at:  

  • Håndhygiene må utføres før og etter besøket.
  • For å sikre smittesporing oppfordres besøkende å registrere ved digital bookingløsning eller besøksprotokoll.
  • Besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer eller ha vært i utlandet 10 dager før besøket.
  • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk, må dette meldes til omsorgssentret.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med avdelingsleder ved ditt bo- og omsorgssenter ved spørsmål.