Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Besøksregler for bo- og omsorgssenterne i Asker

Slik foregår besøk ved våre bo- og omsorgssentre:

 • Besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer eller ha vært i utlandet 10 dager før besøket. 
 • Besøket må være i beboers rom. Det er fortsatt ikke mulighet for å ta imot besøk i fellesarealer.
 • Vi anbefaler ikke turer ut på kafeer, kjøpesentra og andre steder der det samles mange mennesker.
 • Besøkstiden er mellom kl.12.00-19.00.
 • Besøkende må ringe på og vente til vi følger deg til beboers rom. Besøkende må følges ut.
 • Vi anbefaler besøkende å holde 1 meters avstand til den man besøker. Av den grunn kan det ikke være mer enn to på besøk på rommet av gangen.
 • Det er anledning til å ta med gaver, blomster og lignende.
 • Håndhygiene må utføres før og etter besøket.
 • Vi oppfordrer besøkende til å rengjøre kontaktflater og berøringspunkter etter besøket.
 • Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.
 • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk, må dette meldes til omsorgssentret.

Registrere besøk

For å lette en eventuell smitteoppsporing, ber vi om at besøkende ved bo- og omsorgssentrene som har digital bookingløsning registrerer sine besøk der.

Her finner du den digitale bestillingsordningen for besøk (med oversikt over hvilke sentre som har ordningen).

For besøkende som ikke har elektronisk booking (hvor avtalen er gjort per telefon), oppfordrer vi til at du registrerer deg i en besøksprotokoll som ligger på beboerens, rom eller ved inngangen til avdelingen.

Vi vurderer besøksordningen fortløpende ut fra smittesituasjonen i kommunen.

Ta kontakt med avdelingsleder med ditt bo- og omsorgssenter hvis du har spørsmål. 

Vi ser frem til å ta dere imot på en trygg og god måte.