Det kan være pågang på koronatelefonen - bruk gjerne digital løsning

Vi opplever til tider stor pågang på koronatelefonen, noe som kan føre til lang ventetid. Bruk da gjerne vår digitale løsning for å bestille time.

Her finner du den digitale timebestillings-løsningen.

Koronatesting og timebestilling

Du bør teste deg hvis du har symptomer på koronavirus, har vært i nær kontakt med noen som er smittet av korona, eller om du er bedt om å ta test av Asker kommune.

Telt for testing av Korona
Telt for testing ligger i tilknytning til Koronaklinikken, som ligger i underetasjen i Vardåsen kirke.

Informasjon på ulike språk (arabisk, tigrinja, polsk, urdu, engelsk)

Lurer du på om du er smittet med korona?

Fra 12. august er det innført nye testkriterier for Covid-19. Du kan nå be om testing uten leges vurdering om du selv mistenker at du kan være smittet eller har forkjølelsessymptomer. Bruk vår digitale bestillingsløsning eller ring koronatelefonen i Asker for å booke time til testing.

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99

Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra klokken 08.30-15.15 hver dag (også i helg). 

Legevakttelefon og henvendelser til fastlegene benyttes kun til annen helsehjelp. 

Digital timebestilling

Ønsker du å bestille time til koronatesting, kan du gjøre det digitalt. For å kunne bruke løsningen, må du ha bostedsadresse i Asker og ha BankID/BankID på mobil.

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å bestille time til testing digitalt. Du kan bestille time til deg selv, dine barn eller andre.

Her finner du den digitale bestillingsløsningen.

Husk at du ikke trenger å ringe koronatelefonen når du bestiller time på nett.

Helsemyndighetene anbefaler testing for

• alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19
• alle som kan ha blitt smittet med Covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene

Andre kan testes etter vurdering av helsepersonell.

Hvor tester jeg meg?

Testing foregår utendørs i testtelt på parkeringsplassen til Vardåsen kirke i Vardefaret 40, 1388 Asker. Se kart nederst på denne siden. 

Du kan ikke møte opp til testing uten å ha fått time på forhånd.

Testingen foregår fra mandag til lørdag. Søndager er teststasjonen stengt. Koronatesting er gratis. Vanligvis er det liten kø utenfor testteltet, men av og til kan det hende at du må vente litt før det er din tur. 

Når får du prøvesvar?

Svaret får du etter noen dager ved å logge deg inn på helsenorge.no. Vanligvis tar det 1-3 dager.

Husk at du må være i karantene i påvente av testing og negativt prøvesvar.

Dersom din test er positiv, vil du også få en telefon fra vårt smitteoppsporingsteam. Dersom din test er negativ, vil du ikke bli oppringt. 

Du skal ikke ringe legevakten for å få svar. 

Varsel på SMS eller e-post?

Nå kan du få varsel om prøvesvar fra helsenorge.no på SMS eller e-post. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider om varslene og hvordan du går fram.

Asker kommunes koronalegekontor

Asker kommune har etablert to koronalegekontorer. Du må ha henvisning fra fastlegen for å få time på koronalegekontorene. 

Her er koronalegekontorene

Formålet med koronalegekontorene er 

  • å gi tilbud om helsehjelp til personer med øvre luftveissymptomer
  • å forhindre smitte av koronavirus inn på fastlegekontorene og legevakten
  • å hjelpe fastlegekontorer i vurdering av om pasienter er smittet med koronavirus

Generelle spørsmål om koronavirus

Rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

Her finner du kart for koronatesting