Alle i alderen 18 til 64 år får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine

Regjeringen har den 18.11. besluttet at alle i alderen 18 til 64 år skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose koronavaksine.   

Ny oppdatert versjon av koronavaksinen

Oppfriskningsvaksinene er oppdaterte vaksiner fra høsten 2022 som gir bedre immunrespons mot omikronvariantene.

Disse oppdaterte vaksinene antas å ha like god beskyttelse mot alvorlig sykdom og gir sannsynligvis økt beskyttelse mot smitte.

Bestill time for vaksinering

Du får ingen innkalling til vaksinasjon. Du må selv bestille time via nettskjema eller telefon. 

Bestill time til vaksinasjon ved å logge deg inn med BankID. Hvis du ikke har BankID, ring heller Vaksinasjonstelefonen - 66 71 59 50.

Vaksinasjon Asker kommune

Vi vaksinerer ved Vaksinasjon og smittevern, Lensmannslia 4 og ved Teglen, Spikkestad.

Vaksinasjon ved Vaksinasjon og smittevern, Lensmannslia 4

Bestill vaksinetime i Lensmannslia 4

Åpningstider Vaksinasjon og smittevern, Lensmannslia 4

  • Mandag kl 8.30-15.00
  • Tirsdag kl 8.30-15.00
  • Onsdag kl 8.30-19.30
  • Torsdag kl. 08.30-15.00
  • Fredag kl. 08.30-15.00

Telefonen er stengt mellom kl. 11.30-12.00.

Spørsmål?

Har du problemer med å registrere deg? Har du spørsmål om vaksinasjon?

Kontakte Vaksinasjonstelefonen på 66 71 59 50

Har du registrert feil opplysninger?

Da kan du logge deg inn i Helseboka og registrerer deg på nytt. Da vil opplysningene du har lagt inn sist være det som gjelder.

Behandling av personopplysninger

Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til sine innbyggere. Dette ansvaret følger blant annet av smittevernloven § 3-8 og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2, jf. smittevernloven § 7-1.

For å vite hvem som skal vaksineres og for å kunne prioritere deg som innbygger inn i riktig kategori for vaksinering iht. føringer gitt av de nasjonale helsemyndighetene, må vi samle inn personopplysninger om deg, herunder enkelte helseopplysninger. Når du registrerer deg for vaksine er dette frivillig, og du kan når som helst gå inn i løsningen og slette registreringen og opplysningene om deg selv.

Når du har mottatt vaksinen journalføres dette, fordi kommunen er pliktig å dokumentere det i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalforskriften. Journalen skal blant annet inneholde «relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen», jf. helsepersonelloven § 40.

I vaksinasjonssammenheng vil dette blant annet innebære vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, ev. styrke og dosestørrelse. Opplysninger om hvilken vaksine du har fått mv. blir videre sendt til FHI sitt SYSVAK-register i medhold av SYSVAK-registerforskriften.

Kommunen vil ikke benytte personopplysningene dine for andre formål enn for å tilby vaksinering og å journalføre helsehjelpen som er gitt.

Løsningen kommunen benytter i forbindelse med vaksineringen (Helseboka) tilfredsstiller krav som følger av personvernforordningen. Kommunen har inngått databehandleravtale med leverandøren.

Leverandøren er videre godkjent av Norsk Helsenett.

Se nærmere om hvordan Asker kommune behandler personopplysninger her: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/personvernerklaring/.

Avbestilling av vaksinetime

Du kan avbestille og endre timen din i bestillingsløsningen på nett eller ved å kontakte stedet der du har bestilt vaksine.

Har du bestilt time på apotek, må du selv ringe apoteket for å avbestille.

Informasjon om vaksinasjon i Asker

Bestill time - dose 1, dose 2 og oppfriskningsdose (dose 3) og oppfriskningsdose (dose 4) for de over 65 år og de mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Oppfriskningsdose gjelder i tillegg for ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide i 2. og 3. semester.

Du kan selv velge hvilken vaksine du ønsker å ta, så fremt vi har nok vaksiner tilgjengelig. Les mer om de ulike vaksinetypene på FHIs nettsider

Det må gå minst 20 uker (4 1/2 måned) fra du fikk dose 2 til du tar dose 3. Det må gå minst 4 måneder mellom oppfriskningsdose 1 (dose 3) og oppfriskningsdose 2 (dose 4). Har du et kortere intervall blir du avvist ved vaksinasjon.

Du finner datoen for forrige vaksine på koronasertifikatet på helsenorge.no.

Menn og kvinner under 30 år anbefales Pfizer

Menn og kvinner under 30 år anbefales å velge BioNTech/Pfizer-vaksinen når de skal vaksinere seg. Grunnen til dette er den sjeldne bivirkningen myokarditt (hjertemuskelbetennelse). Lese mer om anbefaling og myokarditt