Koronasertifikat

Koronasertifikatet gir deg oversikt over koronavaksinasjoner registrert på deg og koronatester du har tatt.

Kort fortalt

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Hva kan koronasertifikatet brukes til - når?

Informasjon om hva koronasertifikatet kan brukes til og når du kan bruke det, kan du lese om på helsenorge.no.

Hva viser sertifikatet, og hvor finner jeg det?

Koronasertifikatet gir deg en oversikt over om du er:

  • vaksinert mot covid-19
  • har nylig negativ koronatest
  • er immun etter å ha hatt koronasykdom

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på Helsenorge.no med BankID. 

Her er siden med pålogging på helsenorge.no

Hvor lenge er koronasertifikatet gyldig?

Fra og med 1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat i 270 dager (som tilsvarer rundt 9 måneder), fra siste vaksinedose.

Dersom man har tatt eller tar oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.

Gjennomgått covid-19 erstatter ikke oppfriskningsdose, men gir fortsatt gyldig koronasertifikat i 180 dager.

Barn og unge under 18 år

EU har besluttet at fra og med 6. april så skal barn og unge under 18 år unntas fra 270 dagers regel for gyldighet for sertifikatet etter grunnvaksinasjon. Barn som er grunnvaksinert med to doser, eller 1 dose og har gjennomgått covid, trenger ikke å ta flere doser for å kunne reise.

Ut å reise? Sjekk reglene i landet du skal reise til

Viktig at du oppdaterer deg på reglene som gjelder for det landet du skal reise til. Du må selv finne ut hvilke regler som gjelder for innreise, og hva slags dokumentasjon som kreves.

Les mer om dokumentasjon ved reise til og fra utlandet

Vaksinert i utlandet?

Er du vaksinert i utlandet må du etterregistreres. Les mer om det på siden om praktisk info om vaksinasjon.

Ikke-digital bruker?

Det er laget en løsning for en utskriftsversjon av sertifikatet for deg som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC.

Bestille via brev i post eller via telefon

Du finner informasjon om hvordan du kan bestille koronasertifikat via post og telefon på helsenorge.no

Har du ikke tilgang til helsenorge.no kan du også gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt.

Saksbehandlingstid for fullmakter er minimum 30 dager. Merk at en slik fullmakt gir innsyn til flere helseopplysninger som er tilgjengelig i andre digitale helsetjenester på helsenorge.no.

Utskrift på kommunens innbyggertorg

Trenger du en utskrift av koronaserifikatet ditt kan du få det ved ett av våre innbyggertorg.

Du må møte opp personlig og ha med deg gyldig legitimasjon.

Se oversikten over våre innbyggertorg og deres åpningstider