Koronavaksine til gravide

Gravide har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Risikoen for alvorlig forløp øker jo lenger ut i svangerskapet kvinnen blir smittet. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor alle gravide uavhengig av trimester å beskytte seg ved å bli grunnvaksinert med to doser koronavaksine. I tillegg anbefales oppfriskningsdose når det er gått mere enn 20 uker siden 2. dose.

Råd

  • Alle gravide uavhengig av svangerskapslengde anbefales grunnvaksinering mot Covid-19 med 2 doser med 3-8 ukers intervall mellom dosene.
  • Når det har gått mere enn 20 uker siden dose 2, anbefales oppfriskningsdose mot Covid-19.

Bestill time til vaksinasjon

Her kan du bestille time til vaksinasjon mot covid-19