Asker kommune mottok over 2 millioner i spillemidler

Akershus fylkeskommune har tildelt spillemidler til Asker kulturhus og kulturarenaen på Risenga ungdomsskole.

Fra teatersalen i Asker kulturhus
En fornøyd kultursjef Jan Erik Lindøe mottok sjekken på 896 000 kroner fra Ole Jacob Johansen, fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet. Foto: Frode Bjørnstad

- Vi er svært fornøyde med å ha fått spillemidler til å oppgradere teatersalen i Asker kulturhus. Midlene bidrar til at kommuner kan investere i viktig infrastruktur for kulturlivet. Vi håper ordningen videreføres, for det er stort behov for den, sier en glad kultursjef Jan Erik Lindøe i en kommentar i forbindelse med tildelingen.

Oppgradering av stoler og kapasitet i teatersalen har vært et prosjekt som startet i 2018 og ble sluttført høsten 2020. Teatersalen fikk utvidet kapasitet fra 370 faste seter til 470 faste seter. Kommunen benyttet anledningen til å søke om statlige spillemidler til kulturformål og fikk først nå i 2024 midlene fra Akershus fylkeskommune som administrer ordningen, med 896 000 kroner.

Asker kommune fikk også innvilget spillemidler for kulturarenaen på Risenga ungdomsskole med 1 169 820 kroner. Dette er fine tilskudd som bidrar til at kommunen kan investere i kulturarenaer.

Les mer om spillemiddel-tildelingen på nettsiden til Akershus fylkeskommune.