Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Annerledes 17.mai også i år

På grunn av smittesituasjonen må 17.mai planlegges som i fjor. Derfor anbefaler 17.mai-komiteen i Asker at verken barnetog eller offisielle arrangementer gjennomføres på nasjonaldagen. De oppfordrer til alternativ feiring.

17. mai

Mange er i gang med å forberede nasjonaldagen allerede. Derfor ønsker 17.mai komiteen allerede nå å gi signaler om at vår felles festdag også i år må bli nedskalert.

Det anbefales å ikke arrangere barnetog eller offisielle arrangementer som fører til større samling av mennesker på 17.mai 2021. Dette ble besluttet i komiteens møte fredag 26. mars.  

- Det er vanskelig og vemodig å se for seg enda en 17.mai uten barnetoget til Skaugum eller andre steder, men slik smittesituasjonen fortsatt er i landet og i regionen, er det ikke forsvarlig å gjennomføre dagen slik vi alle ønsker.

Alt tyder på at vi må planlegge i år som i fjor, men vi kan håpe på at situasjonen i mai er bedre, og at vi likevel kan få til en hyggelig feiring med noe mer aktivitet enn i fjor. Vi må derfor avvente nye nasjonale føringer for 17. mai, sier ordfører Lene Conradi.

Venter nasjonale føringer

Komiteen forventer at det kommer tydelige signaler og veiledning fra nasjonale myndigheter i løpet av april, og oppfordrer samtidig til å planlegge som i fjor, at det blir laget alternative kjøreplaner for dagen som ivaretar gjeldende smittevernregler til enhver tid.

- Det er viktig allerede nå å gi tydelige signaler til alle som jobber med dette. Vi vet at lokale 17.mai-komiteer ved skolene, kultur og frivilligheten er i gang med å finne alternative og trygge måter å markere dagen på og bidra til god 17.mai stemning, sier Ivar Granum, leder av 17.maikomiteen i Asker.

Selv om det ikke skal arrangeres tog eller offisielle arrangementer mener komiteen at det skal bli en verdig markering likevel.

- Vi skal pynte hele den flotte kommunen vår med flagg og blomster, slik at dette likevel blir en samlende 17. mai. Samtidig må vi påse at liv og helse kommer først, sier Granum.

Komiteen jobber videre med planlegging av en smittevernfaglig tilrettelagt 17. mai, og vil følge de nasjonale føringene som måtte komme senere.

Vi oppdaterer informasjon om årets 17. mai fortløpende på egen nettside her.