Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Opptak fra digitalt dialogmøte med aktører i kultur- og frivillighetsfeltet i Asker

Hvordan skal vi komme oss ut av koronapandemien og løfte frem aktivitet og inkludering på kultur- og frivillighetsfeltet? 

Se hva ildsjelene i askersamfunnet fortalte og hvordan ordfører Lene Conradi og kommunedirektør Lars Bjerke svarte i det digitale dialogmøtet tirsdag 1. juni.

Her får du høre mer om krisepakken Asker kommune forbereder for feltet i dette opptaket. Møtet ble gjennomført i et samarbeid med Asker frivillighetsutvalg, Asker idrettsråd, Asker kulturråd, Asker kirkelige fellesråd.

Klikk her for å se hele møtet i opptak.