Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Leie kommunale lokaler og idrettshaller til arrangementer

Kort fortalt

Kommunens idrettshaller kan leies til kamper, turneringer og lignende arrangementer i helgene, eller i klubbens egen faste treningstid.

For sesongen 2021/2022 gjelder eksisterende reglementer for de tidligere kommunene Asker, Røyken og Hurum. 

Utleiepriser

Hall-leie skal være gratis i hele kommunen for barn og unge under 18 år. Ellers gjelder prisliste som du kan se her.

Søke om leie av lokaler til arrangementer

I tidligere Asker

Søke om leie av idrettshall til arrangement

Søknad om leie av idrettshall

Hva må søknaden inneholde

Søknaden må inneholde informasjon om hva slags type arrangement det dreier seg om, målgruppe, antall deltakere og tidspunkt for ønsket leie. Tiden det tar å rigge og rydde må inngå i søknaden, og er en del av tidsrommet for leien.

Avbestilling må skje skriftlig

Dersom arrangementet blir avlyst, må dette varsles skriftlig så fort som mulig på e-post til 

 • Gjensidig oppsigelsesfrist er tre uker før arrangementsstart.
 • Framleie er ikke tillatt.
 • Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut til andre.

Utleieregler

Ansvarsperson

 • Leietaker skal ha en ansvarlig voksen som skal være tilstede når lokalet er i bruk. Vedkommende er ansvarlig for å følge opp at all søppel fjernes i garderober og idrettshall når disse forlates etter bruk.
 • Denne personen skal være brannansvarlig og være den siste som forlater anlegget.
 • Lokalene skal forlates i samme stand som da de ble tatt i bruk.
 • Personen oppgitt i søknaden anses som ansvarlig person, om ikke andre er navngitt.

Bruk av sko

I anlegget må det ikke brukes utesko eller fottøy som setter merker.

Bruk av vannbasert klister

Asker kommune aksepterer bruk av vannbaserte klisterprodukter og/eller sprayklister ved håndballaktivitet i følgende idrettshaller

 • Leikvollhallen (i «hall A»)
 • Heggedal idrettshall
 • Vollen idrettshall
 • Holmenhallen (fjellanlegget)

I øvrige idrettshaller aksepteres ikke bruk av håndballklister. Brukere som ikke retter seg etter dette, og benytter andre klistertyper, må dekke merkostnader for ekstra renhold.

Eget utstyr

Leietagere står for utstyr til sin idrett, som baller etc. Det kan kun benyttes inneballer/softballer.

Skader på lokaler eller utstyr

 • Eventuelle skader på lokaler, inventar og utstyr skal straks meldes til tilsynsvakten eller på e-post: . Slike skader skal som regel erstattes av leietakeren.
 • Asker kommune påtar seg intet ansvar for tap av, eller skade på leietakernes/brukernes utstyr eller personlige eiendeler.
 • Asker kommune er uten ansvar for ulykker eller skader på personer i forbindelse med utleie.
 • Leietaker er ansvarlig for å se til at sikkerhet ivaretas ved at utstyr og inventar brukes på korrekt måte. Eksempelvis at håndballmål er festet. Leietaker skal varsle Natur og idrett ved feil på utstyr og inventar.
 • Se oppslag for anleggets regler og følg betjeningens instruksjoner.
 • Overtredelse av reglene kan medføre utestengelse.

Åpningstider

Flerbrukshallene er åpne for arrangementer på lørdager og søndager. Åpningstiden er kl. 08.00-19.30.

Ta kontakt

For mer informasjon om utleie til idrettsarrangementer, kontakt Idrett og friluft:

I tidligere Røyken

Søke om leie av haller og gymsaler

I tidligere Røyken kan du leie lokaler ved følgende steder:

 • Frydenlund barneskole
 • Hyggen barneskole
 • Midtbygda barneskole
 • Røykenhallen
 • Slemmestad barneskole
 • Slemmestad ungdomsskole
 • Spikkestad barneskole
 • Spikkestad ungdomsskole
 • Sydskogen barneskole

 

I tidligere Hurum

Søke om leie av lokaler

For å søke om leie av lokaler i Hurum rådhus og i forsamlingslokalene (Tofte flerbrukshall, Sætre samfunnshus, Tofte samfunnshus, S3 - ungdommens kulturhus, og Aktivitetslokalet i Sætrehallen), er søknadsfrist for hovedfordelingen 1. juni. Hovedfordelingen er klar senest 17. juni.

NB! Det er ikke utleie i rådhuset i skolens sommerferie. Ansvarlig søker må være over 18 år.

Søknad om leie av lokaler

Utleiepriser

Prisen for å leie lokaler er ulikt for lag og foreninger og næringsliv:

 • Privatpersoner betaler lag- og foreningspris.
 • Foreninger for barn og unge under 25 år har gratis leie.
 • Politiske partier, nærmiljøforaenes ordinære møter og samlinger i regi av voksenopplæringen og pensjonistforeninger, leier gratis.

Utleiepriser 2019 i tidligere Hurum.

Idrettshall

Tofte flerbrukshall

 • Leies ut som flerbrukshall m/tribune, treningsrom, klatrevegg, garderober, kiosk/kantine/kjøkken, PA-anlegg og lager.
 • Det er tribuneplass til 300 personer.
 • Det er oppmerking til basketball, innebandy, badminton, volleyball og håndball.Se kart over planløsning for oversikt over hvilke baner som er merket for ulike aktiviteter: planløsning 1. etasje, planløsning 2. etasje.
 • Bruk av klatreveggen forutsetter at den som sikrer har brattkort.
 • Treningsrommet inneholder en rekke treningsapparater. Bordtennisrommet er utstyrt med ett bordtennisbord.
 • Kiosk/kantine/kjøkken er enkelt utstyrt. Kiosk/kantine/kjøkken har 50 stoler og 12 kantinebord.
 • Utleie fra kl. 14.00 - 23.00 mandag - fredag. Lørdag og søndag kl 7.00 - 23.00. Det er ikke ordinær utleie i sommerferien. Det kan likevel søkes om leie til arrangementer.
 • Det er trådløst nettverk i hallen.
 • Det er ikke tillatt å benytte klister ved trening i hallen.
 • Faste leietakere kan få tilgang til lager. Lagerbehov og muligheter avklares direkte med kulturkontoret.
 • Det søkes om treningstid og arrangementer elektronisk søknadsskjema. Rigging, klargjøring og rydding i forbindelse med arrangementet skal medregnes når det søkes om arrangementstid.
 • Søknad om leietid til arrangementer mottas fortløpende.
 • Utleieregler for Tofte flerbrukshall
 • Branntegning 1, Tofte flerbrukshall
 • Branntegning 2, Tofte flerbrukshall
 • Branntegning, snitt, Tofte flerbrukshall

Se hvilke andre lokaler du har mulighet til å leie i tidligere Hurum kommune.

Utlån av utstyr

Du kan låne bord og stoler fra Sætre og Tofte samfunnshus. Ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00.

Leie av lokaler i skole og barnehage

Ønsker du å leie lokaler i skoler eller barnehager, tar du direkte kontakt med den skolen eller barnehagen det gjelder.