Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Leiepriser trening og arrangementer i haller

Type leie Pris (i kroner)
Trening i vedtatt åpningstid, jfr tildeling Gratis
Kamp arrangement - alle haller - idrettslag (per time) 350
Arrangement (per døgn i is- og idrettshaller) 4 000
Arrangement (per døgn i svømmehall) innenfor normal åpningstid 6 000
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner (per time) 740
Sommertrening etter avtale - i juni etter skoleslutt, og i august før
skolestart, for idrettslag (per time)
190
Trening i skolenes ferier og høytidsdager Pris på forespørsel
Idrettsskole - en flate per klubb (primært første og siste uke i
sommerferien)
Gratis
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Pris på forespørsel
Leie utover åpningstid ishall 1 030
Leie utover åpningstid idrettshall 800
Leie utover åpningstid i svømmehall, pris pr time 2 000