Saker fra innbyggertorgene:

Kulturtreff i Slemmestad

For hjemmeboende eldre som har vanskelig for å komme seg rundt på egen hånd, er det ofte en utfordring å delta i kulturliv og på sosiale arenaer....